10.05.2020, 03:29

Sevgilinin ramazan-ı şerif hutbesi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Hamt Alla hu Teâlâ’ya mahsustur, yüzbinlerce salat ve selam, iki
cihanın güneşi Hz. Muhammed (sav)’e, aline ve ashabına kıyamete kadar
onun nurlu yolundan gidenlere olsun.

  Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed.

 Fahri Kâinat (sav) buyurdular. Ey insanlar! İşte Allahu Teâlâ’nın ayı
bereket, rahmet ve mağfiretle size gelip çattı. O öyle bir ay ki
Allahu Teâla katında ayların en faziletlisi, günleri günlerin en
üstünü, geceleri gecelerin ve saatleri de saatlerin en faziletlisidir.

 O öyle bir ay ki, siz o ayda Allah’ın ziyafetine davet edildiniz ve
Allah’ın (c.c) keramet ehlinden kılındınız. Nefesleriniz bu ayda
tespih, uyumanız bu ayda ibadet, ibadetiniz bu ayda makbul ve
dualarınız bu ayda icabete erişir.

 Öyleyse dürüst niyetlerle ve Temiz kalplerle Rabbinizden isteyin ki
sizi, bu ayın orucunu tutmaya ve O’nun kitabını okumaya muvaffak
etsin. Gerçek bedbaht, bu büyük ayda Allah’ın (c.c.) bağışlamasından
mahrum olandır.

Bu ayda açlığınızla ve susuzluğunuzla kıyamet gününün açlık ve
susuzluğunu hatırlayın. Fakir ve düşkünlerinize sadaka verin.
Büyüklerinize saygılı olun, küçüklerinize şefkat gösterin.
Yakınlarınızla bağınızı pekiştirip gözetin, dilinizi koruyun.

Bakılması haram olan şeylerden gözlerinizi ve kulak asılması haram
olan şeylerden kulaklarınızı sakının. İnsanların yetimlerine merhamet
gösterin ki sizin yetimlerinize merhamet edilsin.

 Günahlarınızdan Allahu Teâlâ’ya dönün ve namaz vakitlerinizde
ellerinizi dua için O’na açın. Çünkü namaz vakitleri en faziletli
vakitlerdir;

Allahu Teâlâ o vakitlerde kullarına rahmet nazariyle bakar, O’na
yakarışta bulunanlara cevap verir, O’nu çağıranlara “lebbeyk”
(dileğini yerine getirmeye hazırım) der ve O’ndan dileyenlere
istediklerini verir.

Ey insanlar! Canlarınız amellerinize karşılık rehindedir; onları
istiğfarlarınızla kurtarın ve sırtlarınız kazandığınız günahlarınızın
ağır yükü altındadır, uzun secdelerinizle onların yükünü hafifletin;

 Bilin ki Allahu Teâlâ namaz kılanları ve secde edenleri azap
etmeyeceğine ve insanların, âlemlerin Rabbinin huzuruna çıkacağı gün
secde edenleri ateşten korkutmayacağına dair izzetine and içmiştir.

Ey insanlar! Kim bu ayda, oruçlu birine iftar verirse, bu onun için
Allahu Teala katında, bir gurup köle Azad etmek kadar sevap ve geçmiş
günahlarının bağışlanmasına sebep olur.

 Dediler ki: Ey Allahın Resûlü! Buna, hepimizin gücü yetmiyor. Bunun
üzerine Kâinatın güzeli (sav) buyurdular: “Bir parça hurma veya bir su
şerbetiyle bile olsa, verip ateşten korunun.”

Ey insanlar! Kim bu ayda, ahlakını güzelleştirirse, ayakların kayacağı
günde sırattan kolay geçecektir. Kim bu ayda, elinin altında olanların
yükünü hafifletirse, Allah (c.c.) onun hesabını hafifletir.

 Kim bu ayda, şerrine engel olursa, Allah (c.c.) kendisine kavuştuğu
gün gazabını ondan engeller.

 Kim bu ayda bir yetime ikramda bulunursa, Alla hu Teâlâ kendisine
kavuştuğunda ona ikramda bulunur.

 Kim bu ayda, yakınıyla kopan bağını tazeleyip bitiştirirse, Allahu
Teâlâ kendisine kavuştuğu gün, onu kendi rahmetine bitiştirir.

Kim bu ayda, yakınıyla arasındaki bağı koparırsa, Allahu Teâlâ
kendisine kavuştuğu gün ona rahmetini keser.

Kim bu ayda, bir nafile namaz kılarsa, Allah (c.c.) ona ateşten berat yazar.

Kim bu ayda, bir farzı yerine getirirse, diğer aylarda yetmiş farz
yerine getirenin sevabını verir;

 Kim bu ayda, bana çok salâvat gönderirse, terazilerin hafif geldiği
günde Allahu Teâlâ onun sevap terazisini ağırlaştırır.

Kim bu ayda, Kur’an’ dan bir ayet okursa, diğer aylarda bir hatim
yapanların sevabını alır.

Ey insanlar! Bu ayda cennet kapıları açıktır, Rabbinizden dileyin ki
sizin yüzünüze kapamasın; cehennem kapıları kapalıdır, Rabbinizden
dileyin ki sizin yüzünüze açmasın. Ve şeytanlar bu ayda bağlıdır,

Bir hadisi şerif

Kim günde bana 100- kere salatü selam getirirse, Allahu Teâla 70-şi
ahirette, 30-da dünyasına ait, olan 100-ihtiyacını verir.

Rabbim bu ayın bereketinden istifade edip af edilenlerden eylesin.

  Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed.

Yorumlar (0)
0
hafif kar yağışlı