Bismillahirrahmanirrahim

                                  

                Hamtlar Allahu Teâlâ’ya mahsustur. Salatü selam Efendimiz (sav) üzerine olsun.

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed

Değerli okurlarım! Geçmiş ümmetlerin ömürleri uzun oluyordu. Alla hu Teâlâ’ya karşı çok ibadet yapıyorlardı. Hâlbuki Ümmeti Muhammed’in (s.a.v.)  Ömrü ‘de çok kısadır. İbadet ve taatler deh azdır.

Rabbimiz ümmeti Muhammed’in ibadet ve itaate diğer geçmiş ümmetlerden ilerde olsunlar diye, işledikleri bir güzel ameli 10 katıyla mükâfatlandırmıştır. İlgili ayeti kerimede,

Kim (Allah'ın huzuruna) bir hasene ile gelirse, artık onun on misli, onundur. Ve kim bir seyyie ile gelirse, o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulüm olunmazlar. (Enam. 160)

Bazı zaman ve mekânları gün ve geceleri (Ramazan-ı şerif, ayında yapılan ibadet, Şevval ayında tutulan altı gün oruç, Cuma günü, Kadir gecesi, Kâbe-i muazzama Hacerül-Esved’de, Zemzem, Mekke-i Mükerrem’e, sevdalıların yurdu Medine-i Münevvere, ) faziletli ve üstün kılarak, geçmiş ümmetlerden daha üstün bir dereceye eriştirmiştir.

Bu günlerden biride, Ramazan-ı şerif ayından sonra gelen Hicri ayların onuncusu “Şevval” ayıdır. Şevval ayında 6 gün tutulan oruçtur.

Hz. Ebu Eyyûb’dan (r.a.) dan rivayet edildiğine göre Güzeller Güzeli (s.a.v.) şöyle buyurmuştur “Bir kimse Ramazan-ı Şerif ayını oruçlu olarak geçirip arkasından Şevval ayında da 6 gün oruç tutarsa, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. (Müslim, Sıyam)

Hz. Sev bandan (r.a.) dan rivayete göre Kanat’ın en güzeli (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. “Allah (c.c) bir iyiliğe karşılık 10 mislini vermiştir. Buna göre bir aya mukabil 10 ay sevabı ve bayramdan sonra da oruç tutulursa senenin hepsi oruç tutmuş gibi sevap verilir. (Nesei,)

Yine Hz.. Sev ban dan (r.a.) rivayete göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur. “Ramazan-ı Şerif ayı orucu 10 aya, Ramazan-ı Şerif’ten sonra tutulan 6 gün oruç ise 2 aya mukabildir ki, böylece bir sene oruç tutmuş olur. (Nese-i )

O kimsenin tuttuğu orucun hepsi 36 gün olur. Allah Resulü (sav) “Bir kimse bir iyilik yaparsa, ona o iyiliğin 10 misli verilir. Hadis-i şeriflerine göre 36 günün her bir gününe karşılık 10 gün hesap edilirse 360 gün eder.

Efendiler Efendisi (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyuruyor.

“Kişi, son nefesinde ölümle pençeleşirken kalbi dışında, diğer 600 azası binlerce acı ve sızı ile çırpınıp durur. Çünkü kalp, Alla hu Teâlâ’yı tanıma ve O'na iman etme yeridir. Şevval ayının (bayramdan sonra) ilk 6 günü oruç tutarak geçiren kimsenin Allah (c.c.) ölüm acılarını, tıpkı susuz bir kişinin suyu içmesi gibi hafifletir”

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Allah (c.c.) gökleri ve yeri Şevval ayının ilk 6 günü yaratmıştır. Bu 6 günü oruç tutarak geçiren kimseye, Alla hu Teâlâ yarattıkları sayısınca sevap yazar. Ayrıca kötülüklerini silerek derecelerini yükseltir”

Şevval ayında orucunun tutuluşu:

Bu 6 günün orucu Ramazan Bayramı’nın ilk günü hariç “Şevval ”ayı içerisinde herhangi bir zamanda peş peşe tutabileceği gibi ayrı ayrı da tutabilir.

Ancak ard arda tutulması daha faziletli görülmüştür. Ard arda tutmak iç dünyamızı ve gönüllerimizi temizleme bakımından, parça parça tutmaktan daha üstün derecelidir.

Bu yüzden “Şevval” ayının orucunu da Ramazan ayının orucu gibi ard arda tutulmalı, hatta bu hususta daha fazla titizlik göstermeye gayret etmelidir. Çünkü “Şevval” ayının orucu, Ramazan orucunun eksiklerini giderir.

Şevval ayında kılınacak namaz.

Hz. Enes (r.a), Efendimiz (sav) şöyle buyurduğunu anlatmıştır: “Bir kimse gece olsun, gündüz olsun her rekâtında: Bir kere Fatiha Suresi, On beş kere İhlâs Suresi Okumak sureti ile dört rekât namaz kılar ise, namazı bittikten sonra da: 70- kere tespih “Sübhanallah” 70- kere de Rasûlullah’a salâvat okursa, beni Peygamber olarak gönderen Yüce Zat hakkı için, bu namazı kılanın kalbinden hikmet kaynakları kaynamaya başlar, o hikmetleri dili ile konuşur.

Allahu Teâlâ o kimseye dünyanın derdini de devasını da gösterir. Beni Peygamber olarak gönderen Allah hakkı için; her kim bu namazı anlattığım şekilde kılar ise başını secdeden kaldırmadan Allah onu bağışlar. Bu arada ölecek olur ise bağışlanmış ve şehit olarak ölür.

Bir kimse bu namazı yolculuk halinde kılar ise, Murad ettiği yere gidişini ve dönüşünü Allahu Teâlâ kolay eyler. Şayet borçlu ise, Alla hu Teâlâ ona borcunu ödemeyi kolay eyler. Şayet bir ihtiyacı var ise, Allahu Teâlâ onun bu ihtiyacını yerine getirir.

Beni Peygamber olarak gönderen Yüce Allah hakkına yemin ederim ki: Bu namazı bir kul kılar ise, Allahu Teâlâ onun okuduğu her harf ve her ayet için cennette bir mahrefe ihsan eder.” Bu arada sorup dediler ki: Ya Resulallah, mahrefe nedir? Efendimiz şöyle anlattı: “Mahrefe cennette bahçelerdir. Onun ağaçlarından birinin gölgesinde bir atlı yüz sene gitse yine aşamaz.” (Günyet’üt Tâlibin )

Rabbim Şevval ayı hürmetine bizleri af ettiği kulları zümresine ilhak eylesin. Selam ve dua ile..

Hicrî aylar şunlardır.

1-Muharrem, …………………Ocak

2-Safer, ……………………….Şubat

3-Rebiülevvel, ………………...Mart

4-Rebiülâhir,…….. …………...Nisan

5-Cemâziyelevvel, ……………Mayıs

6-Cemâziyelâhir,…………. ..Haziran

7-Recep, …………………….Temmuz

8-Şaban, ……………………Ağustos

9-Ramazan, …………………Eylül

10-Şevval, ……………………Ekim

11-Zilkade, ………………….Kasım

12-Zilhicce…………………..Aralık

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed”