Misvak kullanmanın birçok yararları vardır

Bismillahirrahmanirrahim
 
Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan, Mevla Tealaya sonsuz hamd olsun. Âşıkların gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Hz. Muhammed Mustafa  (s.a.v.) ‘e âline olsun.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

  Değerli okurlarım! Kullanılması çok yararlı olan ve Hz. Muhammed (s.a.s.)' in önemle tavsiye ettiği, diş fırçası vazifesini gören, hoş kokulu ve erâk adı verilen meyvesiz bir ağacın dallarından kesilip diş temizliğinde kullanılan ince ağaç dalıdır.

İslâm dini temizliğe büyük bir önem vermiş ve temizliği imanın belirtilerinden saymıştır.

Bedenin, namaz kılınacak yerin, iş veya ikamet yerinin, çevrenin, hatta insanların dinlenmek için oturdukları ağaç gölgesi ve benzeri pikrıik yerlerinin temiz tutulmasıyla ilgili emir ve tavsiyeleri sünnette bulmak mümkündür.

Beden temizliği ile ilgili olmak üzere de, fıtrattan gelen ve geçmiş peygamberlerin de uyguladığı bazı temizlik noktalarına dikkat çekilmiştir.

Tırnakların kesilmesi, koltuk altı ve kasık kıllarının temizlenmesi, bıyıkların uzun kısımlarının kesilmesi, sünnet olmak ve özellikle dişlerin temiz tutulması bunlar arasında sayılır..

Dişlerin temizlenmesi için kullanılan sivâk veya misvağın İslâm'da taabbüdi bir yönü de vardır. Hanefîlere göre, misvakla dişleri temizlemede abdestin, Şafiîlere göre ise namazın sünnetlerindendir.

Böylece her gün düzenli bir şekilde her abdest alındığında veya her namaz vaktinde, namazdan önce dişlerin de temizlenmesi amaçlanmıştır.

Hz. Âişe, validemizden nakledildiğine göre, Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:"Misvak kullanarak kılınan namazın, misvaksız namaza üstünlüğü yetmiş kattır.”

Başka bir hadiste, namazla birlikte diş temizliğine şöyle dikkat çekilir: "Eğer ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı, onlara her namazda misvak kullanmalarını emrederdim"(Buhârî)

Efendimiz  (s.a.s) abdest veya namazla ilgili olmaksızın da, misvak kullandığı, özellikle Kur'an-ı Kerim okumazdan önce de diş temizliğine dikkat ettikleri görülmektedir.

Misvak kullanılmasının amacı ağız temizliğidir. Şu hadiste bu genel amaca işaret edilir: Misvak kullanınız. Şüphesiz misvak ağız için temizleyicidir" (Buhâri,)

Hz. Peygamber'in gece misvağı yanında olmaksızın yatmadığı, sabah kalkar kalkmaz ilk işinin dişlerin temizlemek olduğu nakledilir (Ebû Dâvud Tahâre,).
 
Misvak kullanmanın birçok yararları vardır:
 
1-Ağızdaki yemek artıklarını ve dişlerin pasını giderir,
2-Dişleri mideden yükselecek gaz ve kirleri kabul etmeye hazırlar,
3-Normal şekilde fırçalanırsa dişleri parlatır,
4-Damağı güçlendirir,
5-Dili çözer, çürümeyi engeller, 
6-Ağız kokusunu güzelleştirir,
7-Zekâyı berraklaştırır.
8-Yemeğe karşı iştahı artırır,
9-Balgamı keser,
10-Görüşü güçlendirir,
11-Diş köklerindeki çürümeyi giderir,
12-Mideyi sağlamlaştırır,  
13-Sesi berraklaştırır,
14-Yemeğin sindirimine yardım eder,
15-Sözün akışını kolaylaştırır,
16-Okumayı, zikir ve namazı canlandırır,
17-Uykuyu uzaklaştırır,
18-Rabbin hoşnutluğunu kazandırır,  
19-Melekleri sevindirir ve sevapların sayısını artırır.
20-Aynı zamanda misvak ağzı temizler. Temizlik ise oruçlunun en üstün işlerindendir.. (İbni-iKayyım.)
Bütün bu hadisler ve sahabe uygulaması gösteriyor ki, diş temizliği yalnız abdest ve namaz, ya da Kur'an-ı Kerim okuma sırasında değil, sağlık açısından ve toplum içine çıkarken dikkat edilmesi gereken önemli bir temizlenme şeklidir.
Misvak'ın bu genel temizlik yönünü dikkate alan İslâm bilginleri beş yerde, diş temizliğinin müstehap olduğuna dikkat çekmişlerdir.

Misvak âletinin aslı olan erâk ağacından diş sağlığı bakımından faydalı olan florin maddelerinin bulunduğu, ağıza güzel bir koku verdiği ve mide için bir takım faydalarının olduğu belirlenmiştir.

Ancak misvağın bulunamaması halinde dişleri, İslâmî ölçülere uygun olarak hazırlanmış fırça ve diş macunu veya sabunla, bu da bulunamadığı takdirde parmaklarla oğuşturmak suretiyle ve suyla temizlemek gerekir.

Önce abdest ve namazla veya Kur'ân-ı Kerim okurken bedenimizin ve ağzımızın temiz olması ve toplum önüne çıkarken de, imanın belirtilerinden sayılan temizliğe dikkat edilmesi gerekmektedir.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed
 
YORUM EKLE