Vali Çetin Oktay KALDIRIM'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı yayınladı...

Vali Çetin Oktay KALDIRIM'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı yayınladı...

Kutlama Mesajı 07.03.2022, 17:39
Vali Çetin Oktay KALDIRIM'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı yayınladı...
© HENDEK HABER

Valimiz Sayın Çetin Oktay KALDIRIM'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Hayatımızın her alanında sınırsız sevgisi, hoşgörüsü, çalışkanlığı, fedakârlığı ve üretkenliği ile var olan, yetiştirdiği evlatlar ve ürettiği değerler ile geleceğimizi şekillendiren kadınlarımız, medeni toplum olmanın en önemli göstergelerinden biridir. Kadına gösterilen saygı ve verilen değer, milletlerin ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli ölçütlerindendir.

Ülkemize hizmetleriyle değer katan, başarılarıyla adından daima söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran kadınlarımız, yetiştirdiği evlatlar ve her alanda oluşturduğu katma değerler ile geleceğimizin inşasında en önemli güvencemizdir.

Tarihimiz boyunca her alanda ailesinin, aziz milletimizin ve ülkesinin menfaatlerini gözetmeyi şiar edinmiş olan kadınlarımız, bugün de üzerine düşeni ziyadesiyle yerine getirmeye devam etmekte, yeni nesillerin bilinçli, donanımlı, sevgi dolu yetişmesinde ve ülkemizin müreffeh geleceğinin inşasında önemli söz sahibi olmayı sürdürmektedir. Bu inanç ve ferasetin göstergesi olarak bizler de, geleceğe daima daha umutlu bakabiliyoruz.

Kadını ve erkeği madalyonun iki yüzü gibi telakki eden bir medeniyetin mirasçıları, kadınlara en büyük değeri veren bir inancın temsilcileri olarak bizler de; toplumun, bütün yönleriyle sosyal hayatın ve ailenin ana unsuru olarak bildiğimiz ve konumlandırdığımız kadınlarımızın, hayatımızın içtimai, ekonomik ve sosyal alanlarında her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu hiç unutmuyoruz.

Nitekim Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Türk kadınına sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette, iş dünyasında, bilim ve sporda, hukukta erkeklerle daima eşit haklara sahip olmasının yolunu açmış ve “Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkân, ilmi bakımdan ihtimal yoktur” diyerek eşitliğin, birlik ve beraberliğin önemine değinmiştir.

Bizler de köklü geleneklerimiz ve medeniyet tasavvurumuzla, daima bu anlayışı bir vazife ve sorumluluk olarak omuzlarımızda hissetmekteyiz. Bugün hangi alanda olursa olsun üzerlerine deruhte ettikleri görev ve sorumlulukla başarıdan başarıya koştuğunu gördüğümüz kadınlarımız, toplumsal hayatın her alanında başarı çıtasını daha da yükseltmekte, toplum ve ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında da önemli başrol almaktadır.

Son yıllarda kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda daha etkin olmaları, eğitim olanaklarının artırılması, özellikle Halk Eğitim Merkezleri ve yerel yönetimler bünyesinde mahalle bazında farklı alanlarda mesleki eğitim ve kadın girişimciliğin özendirilmesi amacıyla devletimiz, her türlü desteği vermektedir. Sağlanan bu destek ve teşviklerle ülkemizde kadınlarımızın işgücüne katılım oranlarında ciddi bir yükseliş meydana geldiğini ve istihdamla birlikte diğer bütün alanlarda daha aktif olduklarını görmekteyiz. Bu destek ve teşviklerle gittikçe sayıları daha da artan kadın girişimcilerimize, ülke ekonomisinde de önemli söz hakkı tanındığına şahit olmaktayız. Bu minvalde İlimizde de; kadınlarımız için sektörel/mesleki eğitim olanaklarının artırılması, özellikle kırsal alanlarda kadın kooperatifçiliğinin teşvik edilmesi, kadınlara yönelik girişimcilik desteklerinin artırılması, kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi için bizler de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Özellikle çok önemsediğimiz kadın girişimcilerimizin iş koşullarının iyileştirilmesi ve sayılarının arttırılmasının, İlimiz ve Ülkemiz ekonomisinde kalkınma ve büyümeyi olumlu yönde etkileyeceğine şüphemiz yoktur.

Bu duygu ve düşüncelerle; güzel ülkemizin bütünlüğü ve aziz milletimizin bekası için şehit olan kadınlarımız, kahraman evlatlarını bu aziz vatan uğruna şehit veren şehit annelerimiz ve eşleri başta olmak üzere; başarının, özverinin, fedakârlığın ve metanetin timsali olan tüm kadınların “Dünya Kadınlar Günü”nü tebrik eder, hepsine ayrı ayrı sevgi ve hürmetlerimi sunarım.
 

Yorumlar (0)
19
kapalı