Kurban kesmek mali bir ibadettir.

Bismillahirrahmanirrahim

Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan, Mevla Tealaya sonsuz hamd olsun. Âşıkların gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Hz. Muhammed  (s.a.v.) ‘e âline olsun.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

Değerli okurlarım! Kurban, lûgat itibarîyle yakın olmak, yaklaşmak manasınadır.; Rabbimizin rızâsına yakınlık kazanmak için, muayyen hayvanların kesilmesi ile îfâ olunan malî bir ibâdettir.

Kurban, Allahu Teala’ya yakınlaşma için, ibadet niyeti ile hayvan kesmektir. Kesilen kurbanın etinden, kanından ziyade, kesme işi önemlidir.

“Mal canın yongası olması” hesabiyle bu şükranın duygusunu sergileyebilmek, Allahu Teala’ın rızası için O’nun adına malın iyisini kesebilmek. Mevlamız şöyle buyurur.  

“Onların “kurbanların” ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır, sadece sizin takvanız, Allah’a olan derin takvanız O’na ulaşır. Size olan hidayetine karşı Allah’ı büyük tanımanız içindir ki, O’bunları böylece size ram etmiştir. (Habibim) iyi hareket edenleri müjdele. (Hac suresi.22)

Kurbanda gaye ihlas imiş..Takva imiş.Hakka yakınlık ve ve rızasına ulaşma.. Kur’an-ı Kerimde, Kevser süresinin ikinci ayetinde 

“Rabbın için namaz kıl, kurban kes” buyurmaktadır..Her ne kadar  hitap peygamberimize (s.a.v.) ise de,ayetin işaretinden bütün mü’minlere teşmil edilmektedir.

Kurban kesmek Hanifi mezhebinde vacip, diğer mezheplere göre sünnet-i müekkededir. Kurbanın kesilme zamanı, bayramın birinci ikinci ve üçüncü günleridir. Fakat birinci günde kesilmesi daha faziletlidir.

Peygamber Efendimiz: (s.a.v.) Kim gönül hoşluğu ile, Allahu Tea’ladan sevap umarak, kurban keserse, o kurban o kimse için, ateşten (koruyan) bir perde olur. Buyurmaktadırlar.

Hz Ali (r.a ) dan  şöyle rivayet olunmuştur ki: “Bir kimse evinden kurbanlık almak için çıksa, o kimsenin her adımı için on sevap yazılır, on günahı silinir ve o kimseye o on derece verilir. Almak için konuştuğu zaman o kimsenin sözleri tesbih olur.”

O kurbanın parasını verdiğinde, her bir dirhem için 700 hasene yazılır. Kurban yatırılıp kesilince, kesildiği yerden yedi kat yere varıncaya kadar ne varsa hepsi o kimse için istiğfar ederler.”

Kanı aktığı zaman Rabbülâlemin her damlasından on melek halk eder. O melekler kıyamete kadar o kimse için istiğfar eder.  Verdiği etin her lokması için Hak Teâlâ İsmâil (a.s)’ın evlatlarından bir köle azad etmiş sevabını verir..

Güzeller güzeli (s.a.v.) buyuruyur ki, “Ya Fatma kalk kurbanının başında bulun, onun yere düşen ilk damla kanı ile Allahu Teala günahlarını bağışlar.” Hz. Fatma (r.anha) Ey sevgili babacığım,bu lutuf sadece peygamber ailesine mi mahsustur.

Efendimiz (s.a.v.) hayır,bu lutuf, bizide bütün Müslümanları da içine alır. Kurbanlar kıbleye karşı yatırılarak ”Bismillahi Allahu Ekber” diye kesilir. Kurbanı, elinden geliyorsa sahibi kesmeli gelmiyorsa, uygun gördüğü bir müslümana kestirmeli ve kendisi de başında bulunmalı, Şu ayeti Kerimeyi de okumalıdır.

“Benim namazım, ibadetlerim, yaşayışım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir ki, O’nun ortağı yoktur.(Enam Suresi 162.)

Kurban ibadeti, insanlık tarihi ile başlamış ve bütün ilahi dinlerde uygulamada bazı farklılıklar olmakla birlikte var ola gelmiştir.

Efendimiz (sav), Hicretin 2. yılından itibaren her sene kurban kesmiştir.(Buhari hac) Ayrıca vefatından sonra da kendisi için kurban kesmesini Hz. Ali’ye vasiyet etmiştir.(Ebu Davud, Edahi)

Kulluk bilincinin kazanılmasına vesile olan kurban, bencillik ve cimrilik duygularını ıslah eder, cömertlik duygusunun gelişmesine vesile olur. Kurban, kardeşlik ve yardımlaşma ruhunu diriltir ve devam ettirir.

Kişinin Rabbine yaklaşması, günahlarının bağışlanması gibi uhrevi faydalarının yanında, sosyal ve ekonomik birçok yararları vardır.

Efendimiz:  “Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse, bizim mescidimize yaklaşmasın”(Müsned, Ahmed bin Hanbel,)  

buyurarak, gücü yettiği halde kurban kesmeyenleri ikaz etmiş ve kurban kesmeyi teşvik etmiştir.

Bir hadis-i şerifte de “Âdemoğlu, kurban bayramı gününde kurban kesmekten daha sevimli bir iş ile Allah’a yaklaşabilmiş değildir” buyurmuş ve kestiğimiz kurbanların kıyamet gününde kurtuluşumuza vesile olacağını bildirerek“Kurbanlarınızı gönül hoşluğuyla kesiniz” (Malik,Muvatta,) buyurmuştur.

Hz. Aişe validemiz (r.anha.) anlatıyor: "Allah Rasülü (.a.s.) buyurdular ki: "Hiç bir kul, kurban günü, Allah (c.c) indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıl1arıyla, tırnaklarıyla gelecektir.

Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyle ise, onu gönül hoşluğu ile ifa edin." Bu bakımdan imkânımız varsa kurban kesmeyi ihmal etmeyelim.

Dünyevi zevklerimiz için rahatça harcama yaparken, kurban ibadetine gelince cimrileşmek, bir takım bahanelere sığınmak doğru değildir. Mevla Teala kestiğimiz kurbanlarımızı en güzel şekliyle kabul eylesin…

 Hem deme! Bende herkes gibiyim, çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder.

 Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed    

YORUM EKLE