Kur’an-ı Kerim okumanın fazileti

Bismillahirrahmanirrahim.

Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleriyle şereflendiren Rabbimize Kâinat’ın zerresi adedince hamt, yüz binlerce salât ve selam bütün insanların efendisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) e aline ve ashabına olsun.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

Değerli okurlarım! Kutsal kiabmız Kur’an-ı Kerim bir kitap ki, öğrenilmesi sevap; içindekilerinin hayata tatbik edilmesi ve hatta okunması dahî ibadet olsun.

Sayılamayacak kadar çok ayrıcalıkları bünyesinde toplasın. Böyle bir özellik Kur’an-ı Kerim’den başka hangi kitaba nasip olmuştur?

O, indirildiğinden bu güne kadar, bir harfi bile değişmeden günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar da varlığını sürdürecek olan, Yüce Yaratıcının kelâmıdır. De

Bitmez-tükenmez bir ilim, hikmet ve saadet kaynağı olan Kur’an; nûru ile âlemleri aydınlatan, ruhlara şifa veren ilahi bir kitaptır.
Öyle ise, hayatın manasını anlamamız, iyi bir insan olmamız, değişen ve gelişen dünyanın ağır şartlarını göğüsleyebilmemiz için,Kur’an’ı Kerime başvurmamız ve ondan öğütler almamız gerekir.

Birçok ayette, Kur’an’ı Kerim’in insanları doğruya yönelten bir kitap olarak gönderildiğinden bahsedilmiştir. Allah Teâlâ bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor:

“Doğrusu bu Kur’an en doğru yola hidayet eden ve yararlı işler yapan Mü’minlere büyük sevap olduğunu, ahirete inanmayanlara yakıcı azap hazırladığımızı müjdeler.”(İsra suresi. ,9.)

Hidayet rehberimiz olan Kur’an-ı Kerim insan ve insan topluluklarını inanç, ibadet, ahlak ve sosyal yönden maddi ve manevi mutluluğa ulaştıracak her şeyin anahtarını vermiştir.

Müslümanlar ne zaman Kur’an-ı Kerime yönelmiş ve onu rehber edinmişse, en ileri medeniyete sahip olmuştur. Peygamberimiz (sav) bu gerçeği şöyle dile getirmiştir:

“Şüphesiz ki Allah, Kur’an’la amel edenleri yükseltir, ona uymayanları düşürür ve geri bırakır.” (Müslim)
Öyle ise Kur’an’a sımsıkı sarılmalı, onu önder ve rehber edinmeliyiz..Kur’an okumak Allah katında sevabı en büyük ibadetlerden birisidir. Kur’an okumanın mükâfatının ne derece büyük olduğunu gösteren şu hadis-i şerif çok dikkat çekicidir. Efendimiz(sav) şöyle buyurdular:

“Kim Kur’an-ı Kerim’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on katıyla değerlendirilir.” ( Tirmizi, Fezail’ul Kuran,).

Yine Peygamberimiz (s.a.v) bir gün Ebû Zerr (ra)’e şöyle buyurmuştur:

“Ey Ebû Zerr, sabahleyin evinden çıkıp Kur'an'dan bir ayet öğrenmen, senin için yüz rekât namaz kılmandan daha hayırlıdır.”( İbniMace, Sünnet,)

Demek ki Mü’min mükâfatını yalnız Allah’tan bekleyerek ne kadar çok Kur’an okur ve onlarla amel ederse o kadar çok sevap kazanacaktır.

“Şüphesiz Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler.”( 6 Fatır Suresi, 29.)

 “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir.. (Müslim,)
Sevgililer sevgilisi meşhur hadis-i  şerifinde buyuruyor ki: “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir!”

Hadisi şerifine nail olabilmek için, Kur’an-ı çokça okuyalım. Bu konuda azami titizlik gösterelim. Kur’an okuyan ve onu yaşayan nesiller meydana getirebilmek için üzerimize düşen görevleri hakkıyla ifa edelim.

Dünya ve ahiret hayatında mutlu olabilmenin yolunun Kur’an okumak, onu yaşamak ve yaşatmak olduğunu asla unutmayalım

Bir ayeti kerime meali:

Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında (onu) gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın.” (Kaf suresi 17–18.)

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed.
 
YORUM EKLE