Köklü yönetim anlayışımız ve demokrasimizin en iyi şekilde temsil edildiği, halka en yakın, tarihi derinliği ve birikimiyle birlikte çok iyi bir şekilde kurumsallaşmış olan Muhtarlık müessesi, kamu kurum ve kuruşlarımız ve yerel yönetimlerle yakın bir işbirliği içerisinde etkin ve verimli çalışarak kamu ile vatandaşlarımız arasında önemli bir bağ oluşturmakta ve halkımızın sorunlarının çözümünde büyük rol oynayarak kamu ve yerel yönetimlerin etkin bir şekilde hizmet sağlamasında önemli bir sorumluluk üstlenmektedirler.

Özgün yapısıyla hem geleneksel hem de günümüz kamu yönetimi anlayışımızın en temel unsurlarından biri olarak herkes tarafından kabul görmüş, saygın bir konuma sahip olan Muhtarlarımız; yönetimde etkinliği, verimliliği ve katılımcılığı kolaylaştıran, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, sorunlarını ve beklentilerini yetkili makamlara anında ileten, takibini yaparak hızlı çözüm üreten bir rol ve sorumluluk üstlenmektedirler.

Muhtar; tarihi misyonu, konumu ve görev yaptığı alan itibariyle halka en yakın seçilmiş yönetim birimidir, devletin halkla en sıcak temas noktasıdır, devletin vatandaşa dokunan güler yüzü ve şefkat elidir. Bu önemli konumları ve fonksiyonları nedeniyle Muhtarlarımızın önem ve sorumlulukları zamanla daha da artmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendilerini her dönemde bizzat en üst düzeyde kabulleriyle her kademede daha da etkin hale gelen ve saygı duyulan, talepleri daha özenle değerlendirilen Muhtarlarımız, üstlendikleri misyonları ve sorumlulukları nedeniyle de son yıllarda daha fazla ön planda yer alan yöneticilerimiz olmuşlardır.

Cumhuriyet tarihimiz boyunca ve özellikle son yıllarda kendilerine sağlanan birçok iyileştirme ile birlikte 19 Ekim gününün de Muhtarlarımıza özel bir gün olarak ilan edilmesi; milleti, vatandaşı merkeze almanın ve vatandaşlarımızı baştacı olarak görmenin en somut ifadesi olmuştur.

Bizler de halkımızın taleplerinin alınması ve sorunlarının çözümünde büyük rol oynayan en yakın çalışma arkadaşlarımız olarak gördüğümüz Muhtarlarımızla hem her fırsatta bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinliyor hem de kamu kurum ve kuruşlarımız eliyle onlarla yakın bir işbirliği içerisinde çalışmaya gayret gösteriyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle İlimizde yakın işbirliği içerisinde el ele ve omuz omuza görev yaparak birlikte aziz vatandaşlarımıza hizmet ürettiğimiz tüm mahalle Muhtarlarımızın “Muhtarlar Günü”nü tebrik eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim.