Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Bildirildiğine göre;
  
       Bilindiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’na göre Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların her yıl Nisan ayı sonuna kadar “Yıllık İşletme Cetveli” verme zorunluluğu bulunmaktadır.

            İlimizdeki Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin 2022 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvellerini, 30 Nisan 2023 günü saat 24.00’e kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasından veya e-devlet üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemine elektronik ortamda girmeleri gerekmektedir. 2022 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini belirtilen tarihe kadar girmeyen işletmelere İdari Para Cezası 5.252 (Beş bin iki yüz elli iki) TL uygulanacaktır.

            Ayrıca; Sanayi Sicil Belgelerinin vize işlemleri 2 yılda bir yapılmakta olup, vize tarihi en son 2021 yılı ve belge tarihindeki gün-ay dikkate alınarak vize işlemleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasından veya e-devlet üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemine elektronik ortamda girmeleri gerekmektedir. Vize işlemlerini yaptırmayan sanayi işletmelerinin Sanayi Sicil Belgeleri geçersiz sayılacağı ndan, bu belge ile sağlanan haklardan yararlanamayacak lardır.

           Yine; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1'inci maddesinde yapılan tarım ve Sanayi Sicil Tebliğinin 12'nci maddesinde belirtilen ürün sınıflaması esas alınarak işletmelerin sanayi siciline kayıt zorunluluğu bulunmaktadır. İşletmelerin üretime başlama tarihinden itibaren 2 ay içerisinde sanayi siciline kayıt olmaları gerekmektedir. Sanayi siciline tescilini yaptırmamış olan işyeri ve işletmeler için 2023 yılı içerisinde uygulanacak idari para ceza miktarı 5.252 (Beş bin iki yüz elli iki) TL’dir.
            İlgililere ilanen tebliğ olunur.