Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce, Sakarya genelindeki 2020 yılına ait olan çocuk istatistik verilerini paylaştı.

Türkiye nüfusunun %27,2'sini çocuk nüfus oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken bunun 22 milyon 750 bin 657'sini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2020 yılında %27,2 oldu.

Sakarya nüfusunun %25,5'ini çocuk nüfus oluşturdu

Fikret Asım İçin Hendek’te yardım konseri düzenlendi… Fikret Asım İçin Hendek’te yardım konseri düzenlendi…

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yıl sonu itibarıyla, Sakarya nüfusu 1 milyon 042 bin 649 kişi iken bunun 265 bin 622'sini çocuklar oluşturdu. Sakarya nüfusunun %25,5'ini çocuk nüfus oluşturdu.

Sakarya ilinde Canlı doğan bebek sayısı 2019 yılında 13 bin 789 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre,Doğum istatistiklerine göre; Sakarya ilinde 2019 yılında canlı doğan bebek sayısı, 13 bin 789 oldu. Doğan bebeklerin 7 bin 095'i erkek, 6 bin 694'ü ise kız oldu

Türkiye'de 7 yaşına ulaşan bir çocuğun kalan yaşam süresinin ortalama 72,5 yıl, erkek çocuklar için 69,9 yıl ve kız çocuklar için 75,2 yıl olduğu görüldü. Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki çocuklar için ise bu süre 64,6 yıl oldu. Erkekler çocuklar için bu süre 62,0 yıl iken kız çocuklar için 67,3 yıl oldu. Bu yaş için kız ve erkek çocuklar arasındaki beklenen yaşam süresi farkının 5,3 yıl olduğu görüldü.

Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 7 bin 864 oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre; 2020 yılında Türkiye genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısının 13 bin 524 olduğu görüldü. Mevcut koruyucu aile sayısı 6 bin 481, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 7 bin 864 oldu. Evlat edindirilen çocuk sayısı 2020 yılında 493 oldu.

Sakarya ilinde Bebek ölüm hızı binde 6,2 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre,Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre; Sakarya ilinde 2009 yılında bebek ölüm hızı binde 16,7 iken 2019 yılında binde 6,2’e düştü.