Hendek'te Her Yeni Ayın İlk Çarşambasında ilçeyi ilgilendiren, yerel, imar ve bir çok konun görüşüldüğü ve kara bağlandığı meclis toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantıda Eğer Ek Madde eklenmez ise 17 madde görüşülecek. İşte bu On Yedi Madde şunlardan oluşmakta.

 1. 2022 Mali yılı Belediye Meclisi Denetim Komisyonu raporunun Meclise sunulması.    
 2. Belediyemiz 2022 mali yılı bütçesi kesin hesabının görüşülmesi.      
 3. 2023 Mali yılı bütçesi gelir tarife cetvellerinin revize edilmesinin görüşülmesi.      
 4. 2023 Mali Yılı Bütçesi Ek Ödenek Talebinin 5018 sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince Belediye Meclisi Tarafından görüşülmesi.
 5. İlçemiz Kargalıhanbaba ve Uzuncaorman Mahalleleri ile Yukarıçalıca Mahallesi’nin bir kısmını kapsayan alanda yapılmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesi.
 6. İlçemiz Büyükdere Mahallesi 1391 ada 18, 43 ve 44 sayılı parsellere dair hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılmış olan itirazların görüşülmesi
 7. İlçemiz Beylice Mahallesi 2774 ada 6 numaralı parsele dair hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.    
 8. Başpınar Mahallesi 192 adanın bir kısmına dair hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması konusu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu’nun görüşülmesi.
 9. Nuriye Mahallesi 2628 ada 8 parsel (166 sayılı parsel) ve 2628 ada 9 numaralı parsele (167 sayılı parsel) dair hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması konusu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu’nun görüşülmesi.
 10. 2 adet hasta nakil aracının Sağlık Bakanlığı’ndan hibe olarak talep edilmesi konusunun görüşülmesi.    
 11. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ilçemiz Yağbasan Mahallesi 109 ada 22 sayılı parselde yer alan taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne devrinin görüşülmesi.
 12. Belediye Encümenine 2 üye seçilmesi.
 13. Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna 3 üye seçilmesi.
 14. Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 3 üye seçilmesi.
 15. Belediye Meclisi Hukuk Komisyonuna 3 üye seçilmesi.
 16. Belediye Meclisi Tarımsal Hizmetler Komisyonuna 3 üye seçilmesi.
 17. Belediye Başkanının 2022 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi