SUBÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, KADEM Sakarya tarafından düzenlenen Kadın ve Ailenin Güçlendirilmesi Çalıştayı’nda yer alarak çalışma gruplarına katkı sağladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUBÜKAM), KADEM Sakarya tarafından düzenlenen Kadın ve Ailenin Güçlendirilmesi Çalıştayı’na katılım sağladı. 

Kadın ve Ailenin Güçlendirilmesi Çalıştayı gerçekleştirildi…

Çalıştayda KADEM Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Canan Sarı ve KADEM Sakarya Başkanı Fatma Zehra Toçoğlu’nun yanı sıra SUBÜKAM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Burçak Başak Yiğit yer aldı.

Kadın ve Ailenin Güçlendirilmesi Çalıştayı gerçekleştirildi…

Bir gün boyunca süren çalıştayda 6 farklı çalışma grubu oluşturularak ‘Sakarya’da Kadın ve Aileye Yönelik Hizmetlerde Mevcut Durumun Analiz Edilmesi’, ‘Kadın ve Aileyi Güçlendirmeye Yönelik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi’ ile ‘Kadın ve Aileyi Güçlendirmeye Yönelik Öneri ve Stratejilerin Geliştirilmesi’ başlıklı konular konuşuldu. 

3 oturumla gerçekleştirilen çalıştay Sakarya’daki kadınların problemlerine çözüm önerileri getirmek ve ailelerin güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.