Hendek meclisi yarın bu maddeleri görüşecek…

Hendek Belediye Meclisi her ayın il çarşambası toplanarak, ilçeyi ilgilendiren konu ve kararları almakta… Sosyal Medya kanallarından halka açık bir şekilde meclis toplantıları yayınlanmakta.

Güncel Haberler 05.01.2021, 17:16
Hendek meclisi yarın bu maddeleri görüşecek…
© HENDEK HABER

Hendek Belediyesinin yarın toplantı salonunda gerçekleştirilecek olan meclis gündemi, eğer araya ek gündem maddesi girilmez ise şu maddelerden oluşacak…

  1. 2021 Yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonuna üye seçilmesi.
  2. 2021 yılında çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin görüşülerek karara bağlanması.
  3. 2021 Yılında Emekli olacak işçilerin kıdem tazminatının ödenebilmesi için İller Bankasından kredi kullanılmasının görüşülmesi.
  4. 04/05/2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği Kapsamında belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak asansör periyodik kontrollerinde 2021 yılı içerisinde alınacak ücretlerin ve idare payının belirlenmesinin görüşülmesi.
  5. 657 sayılı Memurlar Kanunun belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) belediye meclis kararı ile tespit edilen ve maktuen ödenen fazla çalışma ücretinin; 2021 yılı Bütçe Kanunun K Cetvelinin 3. Maddesinin (B) fıkrasına istinaden 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. Maddesi gereğince Bütçe Kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, çalışma ücretinin Belediye Meclisince belirlenmesinin görüşülmesi. 
  6. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliğinin kabulünün görüşülmesi. 
  7. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çağlayan Mahallesi 900 ada 13 parsel, Kurtköy Mahallesi 135 ada 1 parsel, Yukarı Çalıca Mahallesi 2053 ada 178 parsel, Akarca Mahallesi 101 ada 109 parsel taşınmazların mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na devredilmesinin görüşülmesi.
  8. 20/02/2015 tarih ve 4467 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2015-8 Genelgesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Maddesi gereğince kadro değişiminin yapılmasının görüşülmesi. Toplantıya
  9. Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyelerine verilecek aylık ödeneğin görüşülmesi. (Belediye Başkanı ödeneğinin 2/3’ünü aşmamak üzere) 
  10. Hendek 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılaşma yüksekliği “Yençok: Serbest” olarak belirlenmiş alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılması ile ilgili talebin görüşülmesi. 
Yorumlar (0)
1
açık