Bugün Hendek meclisinde bu madeler görüşülecek...

Bugün gerçekleştirilecek olan Hendek Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısında görüşülerek oy çoğunluğuyla kara bağlanacak madeler belirlendi.

Güncel Haberler 03.03.2021, 10:21
Bugün Hendek meclisinde bu madeler görüşülecek...
© HENDEK HABER

Bugün gerçekleştirilecek olan Hendek Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısında görüşülerek oy çoğunluğuyla kara bağlanacak madeler belirlendi.

  1. Belediyemize yapılacak olan şartlı bağışların (5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince), görev süresi boyunca kabulü hususunda Belediye Meclisi tarafından Belediye Başkanı’na yetki devri yapılmasının görüşülmesi.
  2. Hendek Belediyesi Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmeliği Değişikliği’nin görüşülmesi.
  3. Karadere Mahallesi 101 ada 2 parsel nolu 413,86 m²lik taşınmazın Belediyemiz tarafından satın alınması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi.
  4. Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünün genişleme çalışmaları kapsamında 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 4. Maddesini 4. Fıkrasına istinaden 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerinin uygulanmasına bağlı olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Kamu Yararı kararı çerçevesinde 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 5. Maddesine binaen kamulaştırma işlemleri için Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü ile Hendek Belediye Başkanlığı arasında yapılacak olan protokolle kamulaştırma yapılabilmesi hususunda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.
  5. Belediyemiz zimmetinde bulunan 4 adet aracın (54 KC 198 plakalı Kamyon, 54 KD 600 plakalı Kamyon, 54 KD 112 plakalı Kamyon ve 54 KA 078 plakalı Kamyon) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışlarının yapılmasının görüşülmesi.
  6. İlçemiz İkbaliye ve Necatipaşa Mahallerini kapsayan alanda yapılacak “Toplu Konut Alanı” ile ilgili mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çağlayan (eski Necatipaşa Mahallesi) Mahallesi 937 ada 1 ve 2 nolu parsellerde Toprak Koruma Kurulu Kararına binaen Kamu Yararı Kararı alınmasının görüşülmesi.
  7. İlçemiz Başpınar Mahallesi 147 ada 324 numaralı parselde yapımı tamamlanan Ali Gaffar Okkan (Tepecik) camiinin bulunduğu alanda yapılacak olan imar plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  8. İlçemiz Paşaköy Mahallesi 106 ada 2 numaralı parselde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Tavuk Besiciliği) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  9. Başpınar Mahallesi 165 ada 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 89 ve 120 numaralı parseller; 166 ada 110, 111ve 572 numaralı parseller ve 278 ada 1 parseli kapsayan alanda Hendek Belediyesi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ne yapılan 7 adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  10. 2021 Mali yılı bütçesi gelir tarife cetvellerinin (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü) revize edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
Yorumlar (0)