Hendek Cumhuriyet İlkokulu koordinatörlüğünde yürütülmekte olan "İlkokul  Öğrencilerinin Anahtar Becerilerini Geliştirmede Yapılandırmacı  Yöntemler(Constructivist Methods in Developing Key Skills of Primary School  Students) isimli Erasmus+ KA229 Okul Ortaklığı Projesinin beşinci ve son öğrenme  öğretme eğitim faaliyeti(LTTA) Hendek Cumhuriyet İlkokulunun ev sahipliğinde Hendek’te  yapılmaktadır. Faaliyete İtalya, İspanya, İsveç ve Litvanya’daki partner okullardan  öğretmenler katılmaktadır. Öğrenme öğretme eğitim faaliyeti 26-30 Eylül 2022 tarihleri  arasında gerçekleştirilecektir. Faaliyet kapsamında katılımcı öğretmenlere Akran Zorbalığı ve  Başedebilme Yolları ile Akran Arabuluculuğu konularında eğitimler verilerek workshop  çalışmaları yapılmakta olup sınıf ziyaretleri gerçekleştirilerek Türk eğitim sistemi katılımcı  öğretmenlere tanıtılmaktadır. Faaliyet çerçevesinde Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi  ziyaret edilmiş olup hem fakülte hakkında bilgi alınmış hem de Sosyal Yaşam Becerilerinin  öğrencilere kazandırılmasına yönelik workshop çalışması yapılmıştır. 

Avrupalı Öğretmenler Erasmus+ Kapsamında  Hendek’te workshop çalışması yaptılar

Projenin amacı; ilkokul çağından itibaren günümüz öğrencilerine 21. Yy. becerilerinin  kazandırılmasıdır. Bu kapsamda öğrencilerin; iletişimi başlatıp sürdürebilme, takım çalışması  yapabilme, duygularını anlayıp ifade edebilme, zorbalık gibi durumlarla baş edebilme ve  problem çözme becerilerinin geliştirilmesi için alt amaçlar belirlenerek partner okullar  tarafından ortak çalışmalar yapılmıştır. Proje 03 / 10 /2019 tarihinde başlamış olup 02 / 10 / 2022  tarihinde sona erecektir. 

Avrupalı Öğretmenler Erasmus+ Kapsamında  Hendek’te workshop çalışması yaptılar

Erasmus+ projesi kapsamında; 

Litvanya'da, Drama Yöntemiyle Duyguları Tanıma / İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi İspanya'da, Sportif ve Sanatsal Aktivitelerle Sosyal Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi İtalya'da, Montessori Yöntemiyle Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi İsveçte, Grup oyunları İle Öğrencilerin Grupla Etkileşim Becerisinin Geliştirilmesi

Avrupalı Öğretmenler Erasmus+ Kapsamında  Hendek’te workshop çalışması yaptılar

Türkiye’de ise Zorbalığı Önleme:Saldırgan Davranışlarla Baş Edebilme Becerisinin  Geliştirilmesi konulu eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. Ayrıca proje kapsamında öğrencilerin  aktif katılımının sağlanması adına “Mektup Arkadaşlığı” gibi çalışmala da yapılmıştır.  

Avrupalı Öğretmenler Erasmus+ Kapsamında  Hendek’te workshop çalışması yaptılar

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan Erasmus+ projeleri okul eğitimi,  yetişkin eğitimi ve gençlik alanlarında yararlananlara öğrenme fırsatları sunmaya devam  etmektedir. Bu eğitim fırsatlarından yararlanmak için Türkiye Ulusal  Ajansının  web adresinden Erasmus+ projelerinin detaylarına  ulaşabilirsiniz. Okulumuzun Avrupa Birliği okulları arasında görünürlüğünü sağlayan, bu ve  bunun gibi projelerin hazırlanması, yürütülmesi süreçlerinde aktif görev alan Psikolojik  Danışman/Rehber Öğretmenimiz Ali İPEK’e İngilizce öğretmenimiz Nurdan Şeymanur  İPEK’e ve Sınıf Öğretmenimiz Gönül CENGİZ’e teşekkür ederiz. Okulumuzun çalışmalarını  takip etmek için ise web adresi  ile instagram hesabını takip edebilirsiniz.

Avrupalı Öğretmenler Erasmus+ Kapsamında  Hendek’te workshop çalışması yaptılar