Hedef yukarı yönlü güncellenerek 225 milyar TL olarak belirlendi. 
 
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Bankanın tarım kredilerindeki gelişmelere dair  açıklamalarda bulundu. Ziraat Bankası’nın tarım bankacılığında belirlediği “tarım  ekosisteminin finansmanı” stratejisi çerçevesinde hem kullandırılan kredi miktarının hem de  kredi kullanan çiftçi sayısının önemli miktarda arttığını belirten Alpaslan Çakar, “Bugün  itibarıyla 930 bini aşan çiftçimizin Bankamızdaki tarım kredisi miktarı 211 milyar TL’ye ulaştı.  Bu kredilerin yaklaşık %88’i faiz sübvansiyonu uygulanan kredilerden oluşuyor.” dedi. 
Hedefimizi yukarı yönlü güncelledik. Tarım kredilerimiz yıl sonunda 225 milyar TL’ye  ulaşacak 

2022 yıl sonu itibarıyla tarım kredilerindeki artışın %100 üzerinde olacağını belirten Çakar,  “Toplam tarım kredilerimiz 210 milyar TL’yi aştı. Bizim 2022 yıl sonu tarım kredisi hedefimiz  200 milyar TL düzeyindeydi. Ancak, mevcut kredi talebi ve artış hızı 2022 yıl sonunda kredi  rakamımızın 225 milyar TL’ye ulaşacağını gösteriyor. 2022 yıl sonu için kredi kullanan çiftçi  sayısında kendimize 1 milyon çiftçi hedefi belirlemiştik. Kalan sürede bu hedefimize de  ulaşmayı istiyoruz. Ziraat Bankası için tarım dün olduğu gibi bugün de birinci öncelikli sektör.  Bu böyle olmaya da devam edecek. Tarımsal üretimin artırılması ve sürdürülebilirliği için  gereken finansal desteği vermeye her zaman olduğu gibi hazırız. Üreticilerimiz kullandıkları her  türlü tarımsal girdinin finansmanı için ihtiyaç duydukları krediyi Ziraat Bankası’ndan  alabilirler.” dedi. 

Yeni kredi paketlerine yoğun ilgi var 

Alpaslan Çakar, “Tarım ekosisteminin finansmanı stratejisiyle birlikte uygulamaya koydukları  Genç Çiftçi, Kadın Çiftçi, Altın Kovan, Güneş Enerjili Sulama Kredilerine olan ilginin her geçen  gün arttığını; bu dört kredi paketinden bugüne kadar 9.500’e yakın üreticinin 2,5 milyar TL  kredi kullandığını; özellikle Genç Çiftçi Kredisine olan ilginin ülke tarımının geleceği için güven  verici olduğunu” belirtti.

Adres :Hacıbayram Mah. Atatürk Bulvarı No: 8 06107 Ulus - Ankara  Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 41/1 34398 Sarıyer - İstanbul Telefon : 0(312) 584 40 57 – 0(212) 304 35 14 Faks : 0(312) 584 25 51 E–posta : [email protected] Web : www.ziraatbank.com.tr 
Destekleme Avans Kredisi kullanan çiftçi sayısı hızla artıyor 

Çiftçilerin mazot ve gübre desteklemelerini ekim döneminde alabilmesi için geliştirilen  Destekleme Avans Kredisi kullanan çiftçi sayısının hızla arttığını dile getiren Çakar, “Hububat  yetiştiren çiftçilerimizin en önemli iki girdisi mazot ve gübre. Bu yıl mazot ve gübre  desteklerinin ekim döneminde alınarak kullanılmasını sağlamak amacıyla Destekleme Avans  Kredisini uygulamaya koyduk. Bu kredi, adından da anlaşılacağı üzere desteklemelerini avans  olarak normal ödeme takviminden önce almak isteyen çiftçilerimize yönelik bir kredi. Bu  kredinin anaparasını ve faiz dışındaki masraflarını Tarım ve Orman Bakanlığımız, faizini ise  Hazine ve Maliye Bakanlığımız karşılayacak. Yani çiftçilere herhangi bir finansal yük  getirmeyecek. Bugüne kadar 166.212 çiftçimiz 2,1 milyar TL Destekleme Avans Kredisi  kullanarak gübre ve mazot desteklerini almış oldular. Henüz bundan yararlanmamış  çiftçilerimizi, kendileri için oldukça avantajlı olan bu krediyi kullanmak üzere bekliyoruz.” dedi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarım kredilerinde çok güçlü faiz desteği sağlıyor Piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak tarım kredilerine uygulanan faiz oranlarının da  güncellendiğini belirten Alpaslan Çakar, “Bankamızca kullandırılan tarım kredilerinin %88’i,  diğer bir ifadeyle yaklaşık 185 milyar TL’ lik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz desteği  uyguladığı kredilerden oluşmaktadır. Küçük ölçekli işletme sahibi çiftçilerimizin 200 bin TL’ye  kadar kullandıkları kredilerde faizin tamamını Hazine ve Maliye Bakanlığımız karşılıyor. Diğer  kredilerde de belirli şartların sağlanması halinde çiftçilerimize yansıyan faiz oranı sıfıra kadar  düşebiliyor. Mevcut faiz destekli tarım kredilerimizin 53 milyar TL’ lik kısmında faizin tamamı  devletimiz tarafından ödeniyor; 44 milyar TL’ lik kısmında faiz oranı %1-5 aralığında; 82 milyar  TL’ lik kısmında %5-10 aralığında; 6 milyar TL’ lik kısmında ise %10 ve üzerinde faiz oranı  yansıtılıyor. Bu açıdan Bankamızca kullandırılan tarım kredilerinde Hazine ve Maliye  Bakanlığımız çok güçlü faiz desteği sağlıyor.” dedi.  

Takipteki kredi rakamı da üretici sayısı da azaldı. Takip oranları sektör ortalamalarının çok  altında  Tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki krediler hakkında da bilgi veren Alpaslan Çakar,  “2022 yılında takipteki tarım kredilerimiz %20; kredileri takip hesaplarında izlenen üretici  sayımız ise %14 oranında azaldı. Tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi (TOA ya da  NPL) oranımız %1 altına gerilemiştir. Bu oranlar genel teamüllerin ve sektör ortalamalarının  çok altındadır. Bundan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Biz, çiftçilerimizi iyi  günlerinde de zor günlerinde de desteklemeye ve onların yanında olmaya devam ediyoruz.  Onlara farklı ve çözüm odaklı ödeme alternatifleri ve kolaylıklar sağlayarak borçlarını  ödemelerine imkân tanıyoruz. Borçları takip hesaplarında olan üreticilerimizi de Şubelerimizle  görüşmeye ve kendilerine sunulan alternatifleri değerlendirmeye davet ediyorum.” dedi. 

Tarım hepimiz için stratejik sektör 

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Tarım, tüm dünya için olduğu gibi bizim için de  stratejik bir sektör. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi tarım en az savunma sanayii kadar önemli bir sektör. Bu yıl uygulamaya koyduğumuz tarım ekosisteminin finansmanı  stratejisi kapsamında bir yıldan daha kısa bir sürede geldiğimiz nokta özetlediğim gibi çok net.  Bizim tek amacımız çiftçilerimize doğru zamanlarda doğru finansman araçları ile destek  vermek ve uygun koşullardaki kredi imkanlarını daha fazla çiftçimize ulaştırarak tarımsal  üretimimizin artırılmasına katkı yapabilmek. Biz Ziraat Bankası olarak, kuruluşumuzdan  bugüne olduğu gibi bundan sonra da tarım sektörüne ve çiftçilerimize ihtiyaçları olan finansal  desteği daha güçlü şekilde vermeye devam edeceğiz.” diyerek sözlerine son verdi.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 Ziraat Bankası  Genel Müdürlüğü
 

Editör: Hendek Haber