Vali Büyük’ün Kütüphaneler Haftası Mesajı

26 Mart-1 Nisan 2012 tarihlerinde 48. Kütüphane Haftası'nı kutluyoruz. Dünya'da tüm teknik gelişmelere karşın öğrenmenin hala kayıtlanan bilgiler aracılığıyla ve okuma aracılığıyla yapıldığı ortadadır.

Sakarya 24.03.2012, 09:46
 Vali Büyük’ün Kütüphaneler Haftası Mesajı

26 Mart-1 Nisan 2012 tarihlerinde 48. Kütüphane Haftası'nı kutluyoruz. Dünya'da tüm teknik gelişmelere karşın öğrenmenin hala kayıtlanan bilgiler aracılığıyla ve okuma aracılığıyla yapıldığı ortadadır. Bu kayıtların çok önemli bir bölümünü basılı kitaplar oluşturmaktadır. Geri kalan elektronik yayınlar da en az bu kitaplar kadar önemlidir. Kütüphaneler bilgi içeren bu kayıtların toplanıp, kurallara göre düzenlenmesi ve kullanıcılara sunulması açısından son derece önemli eğitim kurumlarıdır.Bilgiyi doğru, düzenli ve fırsat eşitliği yaratması açısından ücretsiz olarak her yaştan ve sosyal sınıftan insanımıza sunan kütüphanelerin toplum içindeki rolleri bu yüzden vazgeçilmezdir. Kütüphanelerin eğitim içindeki yeri bütün bilim otoritelerince tartışmasız olarak kabul görmekle birlikte, değişen-gelişen teknoloji bunu azaltmak yerine kütüphanelere farklı ve gelişmiş başka roller sunmaktadır. Çünkü bilgisayarın, internetin, elektronik yayınların ortaya çıkmasıyla düzenlenmesi gereken, okuyucuya sunulması gereken bilgi kaynağı artmış bu da kütüphane hizmetlerini tarih boyunca hiç olmadığı kadar geniş ve karmaşık hale getirmiştir. Bunu gelişmiş ülkelerin aynı zamanda en gelişmiş kütüphanelere sahip olmasından da anlıyoruz.


Dünyanın gelişmiş bütün ülkelerinde yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, kent ileri gelenlerinin kütüphane yapılanmasında ve idaresinde büyük bir payı vardır. Kütüphaneler, içindeki bulundukları toplumda bilginin ve araştırmacılığın aldığı rolü gösterirler. Bilgiye önem veren toplumlarda halkın kullanacağı kütüphaneler herkesin rahatça ulaşabileceği yerlerde ve kolayca ulaşabilecekleri sayıda olurlar. Okul gibi eğitim merkezlerinde ezbere değil, araştırmaya dönük eğitimin yapıldığının en önemli göstergesidir kütüphaneler. Okulların kütüphaneleri varsa, gelişmişse, profesyonelce hizmet veriyorsa, o okulların da gerçek anlamda bir eğitim merkezine dönüştüklerini söyleyebiliriz.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesine ve kent halkının bilgi, görgü seviyelerinin yükselmesine; entelektüel birikimlerinin artmasına, bilinçli vatandaş oluşumuna olan katkılarıyla halk kütüphaneleri önemli sorumluluklar taşımaktadırlar. Kütüphanelere yapılacak desteği bu yüzden bir sosyal bir sorumluluk olarak görmek gerekir.

Sakarya İl Halk Kütüphanesi son yıllarda yayın güncelliği ve fiziki mekân düzenlemelerinde önemli bir mesafeyi kat etmiştir. Son beş yıllık dönemi stratejik il planı hedefleri İl Halk Kütüphanesi açısından tamamen gerçekleşmiştir. Hepimizin hafızasında önceden kalmış bir kütüphane imajı mevcuttur. Bu imaj çoğu zaman olumsuz öğeler içermektedir. Bizim kütüphanemiz ise o olumsuzlukların çok büyük kesimini personelinin özverili çabalarıyla çoktan gerilerde bırakmıştır.

Televizyon, bilgisayar ve diğer teknolojik gelişmeleri kitap okumanın karşısında bir rakip görüp kütüphanelerin rollerinin azaldığını sanma yanlışlığından kurtulmalıyız. Kütüphaneleri bu tür teknolojik gelişmelerle zenginleştirmek, kütüphane hizmetlerini ve hizmetlilerini bu yönde geliştirip ve arttırmakla bilgi toplu olma konusunda önemli adımlar atmaya devam etmeliyiz.

Kütüphane Haftası’nın geleceğin kütüphanelerine dair yeni açılımlar kazandırmasını dileyerek 48. Kütüphane Haftası tüm Sakaryalılara ve ülkemiz insanına hayırlı olsun.
Yorumlar (0)
0
hafif kar yağışlı