İcra ettikleri önemli görevleri, üstlendikleri büyük sorumlulukları, halkın aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda mesai kavramı gözetmeksizin her koşulda ve şartta büyük bir özveriyle görev yapan basınımızın güzide mensupları için 10 Ocak 1961 tarihi, haklarının yasal güvence altına alındığı, mesleklerinin anlamlandırıldığı ve onurlandırıldığı çok özel bir gündür.

Değerli medya mensuplarımızın bulundukları her alanda rahat, huzurlu ve verimli çalışması, vatandaşlarımızın sesinin her yönüyle doğrudan yansıtılması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve ifade özgürlüğünün tam anlamıyla kullanılabilmesi bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Bununla birlikte kamusal görevlerini de ziyadesiyle yerine getirme gayretiyle icra ettikleri mesleğin ilkelerini özümsemiş gazetecilerimiz, sahip oldukları köklü ve sağlam gelenekleriyle, gelişen ve hayatın her alanında varlığını hissettiren dijital çağın tüm imkanlarını da kullanarak hem asli görevlerini ifa etmekte hem de tarafsız, aydınlatıcı işlevleriyle topluma yol gösterici olmaktadır.
Dünden bugüne toplumsal hayatta meydana gelen gelişmeler ile birlikte, bilim, bilişim ve teknoloji alanındaki ilerlemeler ışığında, değişim ve baş döndürücü gelişmelerden yararlanıp zamana ayak uyduran medyanın, günümüzde farklı anlamlarda dönüşüm gerçekleştirdiğini ve çeşitlenerek daha da zenginleştiğini görmekteyiz. Yayıncılığın bu kazanımlarla kendini geliştirmesi ve her türlü mecrada yer alması, medyada çok sesliliğin arttığını, bilgi ve habere hızlı ve kolay erişim imkanıyla yeni nesil olarak adlandırılan dijital habercilik ve internet haberciliğinin de önemli bir yer edindiğini ortaya koymaktadır.

Özellikle son yıllarda tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi sürecinde, kamuoyunun her koşulda ve her anlamda haberdar olmasına vesile olan geleneksel mecraların yanı sıra dijital dünyanın da hayatımıza yeni bir mecra olarak daha fazla girmesiyle, ortaya çok daha çeşitli, zengin, hızlı ve özellikli bir habercilik anlayışı çıktığını hep birlikte yaşayarak müşahade ettik. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen sanal mecraların ve dijital dünyanın, zaman ve mekân anlamında bizlere ne kadar büyük fayda ve kolaylık sağladığını da daha iyi anlamış olduk. Çağımızın en önemli gelişmelerinden olan dijitalleşmenin ışığında; geleneksel yazılı, görsel ve işitsel medya organları ile birlikte, özellikle son yıllarda yaşanan farklı süreçlerle gücünü perçinleyen internet haberciliğinin de içerisinde yer aldığı tüm mecralardaki medya kuruluşlarının, kendi alanlarında başarılı işler yaptığına şahit olduğumuz için hepsinin aynı değer, kıymet ve öneme haiz olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.

Ülkelerin gelişmesinde ve ilerlemesinde; eğitim, sağlık, ulaşım, ekonomik, sosyal, bilişim ve teknolojik imkânlarla birlikte, halkın her türlü konuda haber alma hakkı da büyük önem arz etmektedir. Birçok alanda vizyon ortaya koyarak, sahip olduğu birçok sektörde konumunu sağlamlaştırarak Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer alan ve sıkça adından söz ettiren Sakarya’mızın, doğal varlıkları, tarihi ve kültürel değerleri, kaliteli insan yapısı, zengin kültürü, sanayi, tarım ve turizm alanındaki gelişmişliği ile sahip olduğu eşsiz potansiyellerinin geliştirilerek büyük bir değere dönüştürebilmesi için, şehrin tüm aktörlerine ve paydaşlarına büyük görevler düştüğünü çok iyi biliyoruz.

İlimizin tanıtılması, markalaşması ve dünyaya açılmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda daha fazla gelişmesinde, yeni nesil yeşil sanayi, eğitim, sağlık, tarım, turizm ve spor alanlarında tam bir cazibe merkezi olmasında, müstesna ve mümeyyiz vasıflarıyla donatılmış örnek bir kent haline gelmesinde şehrin tüm paydaşları ile birlikte, özellikle yerel basınımızın güzide temsilcileri ve örnek çalışmalara imza atan gazetecilerimizin de büyük katkısı olduğuna hiç şüphemiz yoktur. Bizler de, milli hasletlerimize bağlı bir bakış açısı ve dünyanın en iyisi yapma vizyonuyla yönetme gayretinde olduğumuz Sakarya’mızın, daha da gelişmesine imkan sağlamak, her alanda konumunu güçlendirmek ve vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha müreffeh bir yaşam sürmesi adına İlimizde yaptığımız çalışmalara kıymetli basın mensuplarımızın önemli katkılar sağladığına şahit olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar her daim ortaya koydukları gayreti, samimiyeti, birlikteliği, ilkeli, tarafsız ve sorumlu görev anlayışlarını bundan sonra da aynı gayret, özveri ve hassasiyetle sergileyeceklerine canı gönülden inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; her türlü koşulda kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda görevini ifa etmek adına haber peşinde koşan, bizleri her alanda haberdar eden yazılı, görsel, işitsel ve internet dünyasındaki tüm Gazetecilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.