Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Sakarya Aile İstatistikleri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Sakarya Aile İstatistikleri açıklandı.

Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,30 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,30 kişiye düştüğü görüldü.

Sakarya ilinde Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,37 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Sakarya ilinde 2008 yılında 4,00 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,37 kişiye düştüğü görüldü.

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il Şırnak oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre,Türkiye'de 2020 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5,75 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 5,25 kişi ile Şanlıurfa ve 5,16 kişi ile Hakkari izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,61 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili, 2,66 kişi ile Tunceli ve 2,68 kişi ile Eskişehir izledi.

Tek kişilik hanehalklarının oranı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre,ADNKS sonuçlarına göre, 2014 yılında %13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2020 yılında %17,9'a yükseldiği görüldü.

Sakarya ilinde Tek kişilik hanehalklarının oranı 16,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ADNKS sonuçlarına göre, 2020 yılında Sakarya ilinde yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının %16,2 oldu.

Tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane oldu

İllere göre hanehalkı tipleri incelendiğinde, 2020 yılında tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilin %28,7 ile Gümüşhane olduğu görüldü. Gümüşhane ilini %27,9 ile Tunceli ve %26,7 ile Giresun izledi. Diğer yandan tek kişilik hanehalklarının oranının en düşük olduğu il ise %10,2 ile Diyarbakır oldu. Diyarbakır ilini %10,4 ile Van ve %10,5 ile Batman izledi.

Sakarya ilinde Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı Sayısı 192 bin 184 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ADNKS sonuçlarına göre, 2020 yılında Sakarya ilinde Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı Sayısı 192 bin 184 oldu.

Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il Osmaniye oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre,Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında %72,6 ile Osmaniye oldu. Osmaniye ilini %72 ile Gaziantep, %71,9 ile Adıyaman ve Kayseri takip etti. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en düşük olduğu il ise %53,7 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini %54,8 ile Gümüşhane ve %55,6 ile Artvin izledi.

Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il Hakkari oldu

Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında %24,4 ile Hakkari oldu. Hakkari ilini %24,2 ile Şırnak ve %21,5 ile Batman izledi. Bu oranının en düşük olduğu il ise %9 ile Eskişehir oldu. Eskişehir ilini %9,6 ile Çanakkale ve %10,1 ile Niğde ve Balıkesir izledi.

Akrabasıyla evli olan bireylerin en fazla olduğu il Mardin oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre,Toplam resmi evlenmeler içerisindeki akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, 2020 yılında toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranının en fazla olduğu il %20,6 ile Mardin oldu. Bu ili %18,3 ile Şanlıurfa ve %17,1 ile Diyarbakır izledi. Akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en az olduğu il ise %1,1 ile Edirne oldu. Bu ili %1,5 ile Kırklareli ve %2 ile Çanakkale izledi.

Dünya Fındık Haftası için Sakarya büyük organizasyona hazırlanıyor… Dünya Fındık Haftası için Sakarya büyük organizasyona hazırlanıyor…

Akraba evliliği oranı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Evlenme istatistikleri sonuçlarına göre, 2010 yılında gerçekleşen resmi evlenmelerin %5,9'unun akraba evliliği olduğu ve bu oranın sonraki yıllarda sürekli düşüş göstererek 2015 yılında %4,8, 2020 yılında ise %3,8 olduğu görüldü.

Sakarya ilinde Akraba evliliği oranı %1,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Evlenme istatistikleri sonuçlarına göre, Sakarya ilinde gerçekleşen 2020 yılında resmi evlenmelerin %1,4 akraba evliliği olduğu olduğu görüldü.

Akraba evliliği 2020 yılında en fazla Şanlıurfa'da gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, 2020 yılında gerçekleşen toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin, %15,1 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. Bu ili, %13,7 ile Mardin ve %12,6 ile Muş izledi. Akraba evliliği oranının en düşük olduğu ilin ise %0,5 ile Kütahya olduğu, bu ili %0,6 ile Çanakkale ve Edirne illerinin izlediği görüldü.