Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sağlık çalışanları ve personel, "Dijital Bağımlılıklar", "Tuz Kullanımının Azaltılmasının Sağlığa Etkisi" ve "Kadına Karşı Şiddet" konularında güncel bilgileri değerlendirmek üzere bir eğitim toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda, sağlık profesyonellerinin hem kendi yaşamlarına hem de sağlıklarına etki edecek hususlar ele alındı. Ayrıca, toplumla etkileşimlerinde ve danışmanlık hizmetlerinde kullanacakları bilgilerin güncel tutulmasının sağlığın geliştirilmesi açısından önemi vurgulandı.

Sağlık Çalışanlarına Önemli Eğitim Toplantısı

Eğitim sırasında dijital bağımlılıkların modern yaşam üzerindeki etkileri, fazla tuz kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz sonuçları ve kadına karşı şiddetin toplum üzerindeki derin etkileri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Bu konulardaki en son araştırma ve bulgular paylaşılarak, sağlık çalışanlarının bilinçlenmesi ve bu bilgileri topluma doğru şekilde aktarmaları amaçlandı.

Sağlık profesyonelleri, hizmet içi eğitimlerle hem kişisel hem de profesyonel gelişimlerini sürekli olarak güncel tutmanın önemine dikkat çekti. Bu tür eğitimlerin, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmada ve toplum sağlığını geliştirmede büyük rol oynadığı belirtildi.

Sağlık Çalışanlarına Önemli Eğitim Toplantısı

Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü, "Sağlığınız Önceliğimizdir" ilkesiyle hareket ederek, sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim toplantıları, bu amaca yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına bu tür etkinliklerin devam edeceği ve sağlık çalışanlarının her daim güncel bilgilerle donatılacağı ifade edildi.

Editör: Hendek Haber