Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Daikin Fabrikasındaki eğitimde  Sağlıklı bir çevrenin sürdürülebilir faktörlerinin insan sağlığına direkt etkisi, ekolojik vatandaşlık tanımı , karbonmonoksit gazı etkileri konularında  bilgiler paylaşıldı.

Hendek’te Fabrika Çalışanlarına çevre bilincini artırıcı eğitim gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir Çevre  ve Ekolojik Vatandaşlık başlıklı eğitime  Hendek İlçe Sağlık Müdürü Uz.Dr.Tekin Ulaş Karatepe, Eğitim ve Proje sorumlusu  Deniz  De Asis, Finans ve Satınalma Uzmanı  Hasan Kodaman, Çevre Sağlığı Teknisyeni Kemal Donat , Daikin Fabrikasının yetkilileri  ve fabrika çalışanları katılım sağladılar.

Hendek İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Tekin Ulaş Karatepe Küresel Isınma ve İklim değişikliklerinin çevreye olan etkilerini açıklayarak, doğal  kaynakların  verimli kullanılması yoluyla canlıların yaşamsal fonksiyonlarının devamı  ve sürdürülebilirliğin sağlanabileceğini belirtti. Toplumun  sağlıklı  bir çevrede yaşaması için bireylerin ortak çaba harcayarak çevresel risklerden koruna bileceğini vurguladı.

Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Proje Sorumlusu Deniz De Asis “Ekolojik Vatandaşlık “ tanımına açıklık getirerek, bireylerin yaşadıkları çevre kaynaklarının sürdürülebilir olmasındaki etkilerinden bahsetti. Gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmak için ortak sorumluluk bilinciyle davranmanın , kurallara uymanın önemi , çevresel tehditler , karbonmonoksit gazının etkileri konularında bilgiler verdi. İşletmelerdeki atık yönetimlerinin önemine vurgu yaptı.

Hendek’te Fabrika Çalışanlarına çevre bilincini artırıcı eğitim gerçekleştirildi.

Ekolojik çevrenin korunması, yaşatılması ve eylem planlarında kamu ve yerel yönetimlerin çalışmalarının yanında sorumlu vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi, uygun atık yönetimi ,etkin toplumsal duyarlılık ve kurumsal ortak adımların atılması ile insan sağlığına en değerli katkının sağlanabileceği kaydedildi.

Kurumsal eğitimlerine önem veren işletmeler ,çevre dostu yaklaşımları ile üretim ve tüketim zincirinde bilinçli toplumun oluşmasında anahtar görevi üstleniyor. Gelecek nesillerin gıda ve temiz su kaynaklarında sağlıklı bir çevreye ihtiyaç duyulduğu düşünüldüğünde , ilçemizde bu konulardaki eğitimlerin yaygınlaştırılarak toplumsal bilincin ve farkındalık yükseltilmesi önem arz ediyor.

Ekolojik sürdürülebilirliğin sağlanması , gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama kapasitelerine zarar vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılaması noktasında , kurumsal katkılar insan değerlerinin gelişimi yönünden önem taşıyor.