Sakarya Üniversitesi koordinatörlüğünde, yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Esra Betül KÖLEMEN in yaptığı, Yenimahalle Anaokulu, Başkent Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesinin işbirliği ile hazırlanan "Doğaya açılan Pencereden Sosyal Beceri Eğitimi" adlı proje, TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında hibe almaya hak kazanmıştır.
 
Proje, 1 yürütücü, 3 uzman, 18 eğitmen, 3 rehber ve 1 sağlık personeli (hemşire) olmak üzere toplam 26 kişilik bir ekiple yürütülecektir. Projede yürütücü Sakarya Üniversitesi; uzman personeller Başkent Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi'nde görev yapmakta olan öğretim elemanları ve Hendek İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Yenimahalle Anaokulunda görevli müdür yer almaktadır. Bu nedenle proje, Sakarya Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi ve Yenimahalle Anaokulu Müdürlüğü iş birliğine dayalı olarak yürütülecektir.
Hendek Yenimahalle Anaokulu Bu projeyle ile hibe almaya hak kazandı… 

Bu projenin amacı, Sakarya ili sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olan uygulama temelli etkinlikler ile Sakarya ilinde bulunan öğretmen ve öğretmen adaylarının, doğada sosyal beceri eğitimine karşı farkındalık kazanmaları, bilgi ve becerilerinin arttırılması ve doğada sosyal beceri eğitimi ile ilgili etkinlik yazma, uygulama ve değerlendirme yapabilmeleri ve doğayı eğitim sürecine dâhil etmede duyarlı ve bilinçli birey olmalarına katkı sağlamış olacaktır. Projenin hedef kitlesini, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan 15 okul öncesi öğretmeni ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde YÖK'e bağlı devlet üniversitelerinin Okul Öncesi Öğretmenliği 4. sınıfta okuyan 15 öğretmen adayı olmak üzere toplam 30 katılımcının yer alması planlanmaktadır.
 
Proje 22-27 Ağustos 2022 tarihlerinde Sakarya ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. 22 Ağustos 2022 pazartesi günü, 18 eğitmen,15 öğretmen ve 15 öğretmen adayı katılımı ile Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsünde açılış töreni yapılacak ve sonrasında eğitimler başlayacaktır. 23-24-25-26 Ağustos 2022 tarihlerinde Sakarya İl Ormanı- Tabiat Parkında; açık mekânda eğitimler ve etkinlikler gerçekleştirilecektir. 6 gün sürecek olan ve ülkemizin dört bir yanından gelecek olan akademisyen ve eğitmenlerin eğitim vereceği ve etkinlik uygulayacağı projede, kapanış etkinliği ve sertifika töreni Hendek Yenimahalle Anaokulunda gerçekleştirilecektir.

Projenin çıktılarına bakılarak, ilerleyen yıllarda hedef kitle okul öncesi dönem çocukları olacak şekilde TÜBİTAK ve MEB iş birliği yapılarak ve ülke genelinde veli katılımlı projenin yaygınlaştırma çalışmaları planlanmaktadır.
 
Proje hedeflendiği şekilde tamamlanması sonucunda; Türkiye'de iki yılda bir gerçekleşen Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresinde proje çıktılarının, bildiri şeklinde paydaşlarla paylaşılması, ulusal ve uluslararası alandaki dergilerde makale yapılarak ülke genelinde yaygınlaşması planlanmaktadır. Özetle bu projede iki farklı katılımcı grubunun yer alması, ileride gerçekleştirilecek projelere örnek oluşturacağı düşünülmektedir.