İlçemiz Hendek Kaymakamlığına Bağlı Hendek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Süreli Çalıştırılmak üzere personel alacağını duyurdu. Yapılan Duyuruda şu bilgilere yer verildi. 

“KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU

KURUM BİLGİLERİ

Kurum Adı/Unvanı: HENDEK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Adresi: BAŞPINAR MAHALLESİ. M.SELİM KİRAZ CAD. NO:7 HENDEK / SAKARYA

Telefonu: 0264 6146054

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ
Meslek Adı: ADEM Koordinatörü
Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici (12 Ay)
Başvuru Tarihleri: 07.03.2023 14.03.2023
Başvuru Adresi: Hendek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
İrtibat Kişisi: Gözde BİLGİN
Telefonu: 02646146054
Faks no: 0264 6146054

Açık İş Sayısı: 1 (bir)
Deneme Süresi: 2 ay
Unvanı: Sosyal Yardım ve İnceleme

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ

Başvuranlar adaylarla ilgili ön görüşme ve mülakat, Hendek SYDV kurumunda yapılacaktır. Başvuranlar arasından işin niteliğine (açılacak ADEM merkezinde yapılacak faaliyetleri koordine etme, kurslar açma, eğitimcilerin, kursiyerlerin işlemlerini yürütme, kurumun işletme giderleri, kurs giderleri vs. konularında takip işleri yapmak) uygun olarak Vakıf Mütevelli Heyetince alım yapılacaktır.

Vakfımız geçici personel alım yapmamakla, alımı tek taraflı iptal etmekte serbesttir. Sonuç başvuru sahiplerine sms veya telefon yolu ile bildirilecektir.

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Çalışma Adresi: Hendek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve ADEM açılacak Bina
Çalışma Süresi: 12 Ay
Çalışma Saatleri: 08:30 - 17:30 ve Vakıf Müdürünce verilecek işler kapsamında hafta sonları dahil

MÜRACAAT KOŞULLARI (GENEL ŞARTLAR)

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

Başvuru bitiş tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

• Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarındanmahkûm olmamak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Adli sicil kaydı bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut engeli bulunmamak.

İlan tarihi itibariyle Hendek İlçesinde son 6 aydır ikamet ediyor olmak.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2021- ve 2022 yıllarında yapılan sınavın KPSS-3 puan türünden en az 60 puan almak

Üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla Fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olan ve sosyal projelerde tecrübe edinmiş kişilerden seçilmesi esastır.

Vakıf Mütevelli Heyeti' nin uygun gördüğü hafta sonları da dâhil olmak üzere esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek, Adli ve İdari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durum bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik Fotokopisi;
E-devletten adli sicil kaydı belgesi,
E-devletten "Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama" bildirim belgesi.
2021, 2022 KPSS -3 Sınav sonuç belgesi ve Üniversite Mezuniyet Belgesi

Özgeçmiş

Vakfa başvurular şahsen yapılacaktır. Mail, Kargo, Posta, Whatsapp vs. yoluyla gönderilen belgeler ve talepler kabul edilmeyecektir. Ayrıca şahsen başvuruda bulunan adayların talep edilen evraklarında eksiklik bulunması durumunda başvuruları kabul edilmeyecektir.

Hendek Sosyal Yardımlaşma Personel alacağını duyurdu

FORM ONAY BİLGİLERİ

Tarih: 07.03.2023

Adı Soyadı: Halil İbrahim ACIR
Unvanı: Kaymakam (Vakıf Başkanı)

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir.

Hendek Sosyal Yardımlaşma Personel alacağını duyurdu