1. 2023 yılı Belediye Performans Programının görüşülmesi.
 2. 2023 yılı Belediye Bütçesinin görüşülmesi.
 3. 2023 yılı Belediye ücret tarifesinin görüşülmesi
 4. 2022 Mali Yılı Bütçesi Ek Ödenek Talebinin 5018 sayılı Kanun ile Mahalli İdareler
  Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince Belediye Meclisi Tarafından görüşülmesi.
 5. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun Mahalli
  İdarelerde Sözleşme imzalanması çerçevesinde Belediye Başkanının Yetkili Memur
  Sendikası ile Belediyemiz arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere
  Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
 6. Plan ve Proje Müdürlüğü’ne ait yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması işleminin
  görüşülmesi.
 7. Hendek Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliğinin
  görüşülmesi.
 8. Hendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliğinin görüşülmesi.
 9. İlçemiz Çamlıca/Aşağıçarığıkuru Mahallesi’nde tapunun 2300 ada 433 numaralı
  parselinde tapu tescil işleminin yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye
  Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi
 10. İlçemiz Kemaliye Mahallesi’nde tapunun 1082 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerinde
  tapu tescil işleminin yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki
  verilmesinin görüşülmesi.
 11. İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi, Uzuncaorman Mahallesi, Akova Mahallesi,
  Büyükdere Mahallesi ve Yukarıçalıca Mahallesine dair kırsal yerleşim alan sınırının
  belirlenmesi konusunun Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi.
 12. Kargalıhanbaba Mahallesi ve Uzuncaorman Mahallesi ile Yukarıçalıca Mahallesi’nin
  bir kısmını kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması
  konusunun Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi.
 13. 13 İlçemiz Servetiye Mahallesi’ne ait ilave kırsal yerleşim alan sınırı ile ilgili İmar ve
 14. Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.