1. İlçemiz sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olan doğalgaz dağıtım ve servis hatlarının yapımı ile tahrip olan yolların belediyemizce yapılması ve AGDAŞ’tan herhangi bir bedel talep edilmemesi konusunun görüşülmesi.    
  2. Nuriye Mahallesi 166 ve 167 sayılı parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.    
  3. Başpınar Mahallesi 192 adanın bir kısmı ile ilgili 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.    
  4. Çamlıca Mahallesinin muhtarlıklara bölünmesi talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu.    
  5. Sakarya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün talebi üzerine İlçemiz İkbaliye, Akpınar ve Pınarlı Mahallelerinin idari sınırlarının belirlenmesi konusu ile ilgili İmar ve Bayındırlık 
  6. İstanbul D-100 Karayolu, TEM Otoyol Bağlantı bölümleri ve İlçemiz Büyükdere, Akova ve Yeni Mahalle’nin de bir kısmını kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Değişiklik yapılması konusu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu.    
  7. Başpınar Mahallesi 613 ada 7 numaralı parsele dair hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Değişiklik yapılması konusu ile ilgili İmar ve Bayındırlık 
  8. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9, 10 ve 11. maddesi gereğince dolu kadro değişimi yapılmasının görüşülmesi.

Toplantı eklerine ve komisyon raporlarına Belediye web adresinden ulaşa bilmekte. 

Editör: Hendek Haber