Hendek Belediyesi Askılığında asılı olan bilgilendirmeye göre, bölgede arazisi arsası parseli bulunan vatandaşların isimleri ve genel vaziyet planlarının yer aldığı kısımların yeniyeni düzenlemeleri aşağıda belirtildiği şekilde hak sahiplerine duyuruldu. Bir ay süreyle askıda duracak alanlarla ilgili maduriyetlerin yaşanmaması için yapılacak itirazlar için süre daralıyor. 

Hendek Başpınar ve Akova Mahallesi için askı süreci başladı

‘’ASKI TUTANAĞIDIR

Belediye Encümeninin 14.06.2023 tarih ve 222 sayılı kararıyla Başpınar ve Akova Mahallesinde 24 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ile 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanunun Ek-1 maddesine göre Arazi ve Arsa düzenlemesi yapılan, 22.06.2023 tarih ve E-27713798-115.01.99-90997 sayılı Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin olur yazısı ile onaylanan parselasyon planı 21/07/2023 tarihinde 1 ay 30 gün) askıya çıkarılmıştır. Bu karara istinaden askı süresi tamamlandığında 21/08/2023 ta askıdan indirilecektir. ‘’  

Hendek   Başpınar ve Akova  Mahallesi için   askı süreci başladıi-4

Hendek Başpınar ve Akova Mahallesi için askı süreci başladı