"Bilindiği üzere 08.09.1999 tarihi (dahil) öncesi ilk defa sigortalı olanlardan 506 Sayılı Kanun’un geçici 81. Maddesinin birinci fıkrasının B bendine tabi olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş olup söz konusu Kanun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Daha önce 03.03.2023 tarih ve 65253772 sayılı yazımız ile Kurumumuz iş yükünün artması nedeniyle "Emekli Olur", "Emeklilik Şartlarını Yerine Getirmiştir" ibareli yazılar verilmeyeceği duyurulmuştur.        

Bu defa emeklilik müracaatında bulunan sigortalılarımızın, kıdem tazminatının hesaplanması için işverenlerce veya işverenlerin yönlendirmesiyle sigortalılarımızca kurumumuzdan "Kıdem  Tazminatına Esas Yazı" ibareli yazılar talep edilmeye başlanmıştır. Sigortalıların emekliliği hak edip etmediği e-Devlet üzerinden sunmuş olduğumuz "Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi" ile emeklilik şartlarını ve emeklilik şartlarını yerine getirdiğini gösterir "Çalışma Hayatım" ve "Normal şartlarda ne zaman emekli olurum" portal belgesinin talep edilerek bu belgelere göre belirlenebilmektedir.

Kurumumuzca bu süreçte sigortalılarımızın aylıklarının kısa sürede bağlanması hedeflendiğinden "Kıdem Tazminatına Esas Yazı" ibareli yazıların kurumumuz iş yükünü arttırması sebebiyle istenmemesi, 

İşlemin sigortalıların çalışma sürelerini gösteren, e-Devlet üzerinden temin edebilecekleri "Tescil ve Hizmet döküm Belgesi" esas alınarak yapılması, 
Yukarda belirtilen hususlar doğrultusunda Müdürlüğümüzce "Kıdem Tazminatına Esas Yazının" verilmeyeceği" denilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.