Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konuda bir açıklama yaparak yapılan zam ile ilgili detayları paylaştı.

Açıklamada, akaryakıt ürünlerindeki ÖTV artışının iki temel sebeple gerçekleştirildiği belirtildi. İlk olarak, depremin yol açtığı ek maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini azaltmak hedeflendi. Bu düzenleme, akaryakıt ürünlerinin ithal ürünler olması nedeniyle cari açığı kontrol altına almaya da katkı sağlayacaktır.

İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından bu yana neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması nedeniyle enflasyon karşısında erimeye maruz kalmıştır.

Bu durum sonucunda, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin GSYH içindeki payının 2016 yılında %4,58 iken 2022 yılında %2,80'e, vergi gelirleri içindeki payının ise 2016 yılında %26,23 iken 2022 yılında %17,84'e düştüğü ifade edildi.

Akaryakıt Zamları ile ilgili Bakanlık Vatandaşa Açıklamada Bulundu

Akaryakıt Zamları ile ilgili Bakanlık Vatandaşa Açıklamada Bulundu

Ayrıca, en çok tüketilen akaryakıt ürünlerinden olan benzin, motorin ve LPG'nin KDV dâhil satış fiyatındaki vergi oranının, yeni yapılan artışa rağmen %38,5 seviyesinde kaldığı belirtildi.