2022 yılına ilişkin Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Buna göre, Türkiye'de 2022 yılında çeşitli sektörlerde önemli üretim ve satış rakamları kaydedildi.

Ülkemizde 2022 yılında toplam 1 milyon 119 bin 615 adet otomobil üretildi. Ayrıca, ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretimi 10 milyon 3 bin 696 adete, hazır beton üretimi 254 milyon 120 bin 95 tona, kombi (hermetik) üretimi 1 milyon 409 bin 755 adede, güneş pili üretimi 10 milyon 869 bin 892 adede, motosiklet üretimi ise 399 bin 272 adede ulaştı.

Üretimden yapılan satışlar da dikkat çekici bir artış gösterdi. 2022 yılında girişimlerin ürettikleri ürünlerden yapılan satışlar 8 trilyon 922 milyar 683 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu değer, 2021 yılına göre önemli bir artış göstererek 4 trilyon 209 milyar 578 milyon TL'lik satış rakamını geride bıraktı.

Üretimden yapılan satışların %12,8'i ana metal sanayi ürünlerinden oluştu. Gıda sanayi ürünleri %12,7'lik bir paya sahipken, motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı %7,8'lik bir payla takip etti. Tekstil sanayi ürünleri ise %7,5'lik bir paya sahip oldu.

Yüksek teknoloji ürünleri ise üretimden yapılan satışların %2,9'unu oluşturdu. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplam payı ise %72 olarak kaydedildi. Ortaya çıkan verilere göre, ana sanayi gruplarındaki satışların %49'u ara mallarından oluştu. Dayanıksız tüketim malları %20,9'luk bir paya sahipken, enerjinin payı ise %8,3 olarak belirlendi.

Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri, Türkiye'nin sanayi sektöründeki üretim ve satış performansını göstermesi açısından önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Veriler, Türkiye'nin sanayi alanında gösterdiği büyüme ve potansiyeli yansıtırken, sektörel dağılımları ve teknoloji düzeylerini de ortaya koymaktadır.

Editör: Hendek Haber