2024 Yerel Seçimlerinin Ardından Belediye Başkanı Değişti, Başkan İle Birlikte Meclis Üyelerinde de büyük değişim gerçekleşsede, eski meclis üyelerinin bir bölümü yeniden partilerinin listesinden meclis üyesi seçildi. Meclisin süprizi ilçede muhalefet görevi yürüten Ana Muhalefet partisinden 5 meclis üyesinin seçilerek Hendek Meclisinde Muhalefet görevini sürdürmek üzere mecliste yer alması olarak nitelendiriliyor. 

Buna göre bugün sabah saatleriyle saat 10:00'da gerçekleştirilecek olan meclis toplantısında, eğer ek medde eklenmez ise 14 Madde görüşülerek kara bağlanması bekleniyor. 

 1. Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi.  
 2. Belediye Meclisi Katip Üyeliklerine 2 asil, 2 yedek üye seçilmesi.  
 3. Belediye Encümenine 2 üye seçilmesi. 
 4. Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna 3 üye seçilmesi.
 5. Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 3 üye seçilmesi.
 6. Belediye Meclisi Hukuk Komisyonuna 3 üye seçilmesi.
 7. Belediye Meclisi Çiftçi Malları Koruma ve Murakabe Heyetine 5 Asil 5 Yedek üye seçilmesi.
 8. Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Belediyemizi temsilen 1 asil, 1 yedek üye seçimi.
 9. Belediye Meclisinin toplantı yer, gün, saat ve tatil zamanının belirlenmesi.
 10. Belediyemizin 2023 Mali yılı bütçesi kesin hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi.
 11. Belediye Meclisi Denetim Komisyonu raporunun Meclise sunulması. 
 12. Dereboğazı Mahallesi 64 ada 32 numaralı parsel ile ilgili verilen mahkeme kararına istinaden; 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
 13. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun Mahalli İdarelerde Sözleşme imzalanması çerçevesinde Belediye Başkanının Yetkili Memur Sendikası ile Belediyemiz arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
 14. Belediye Başkanının 2023 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.

Yeni Dönemde, renkli , şefaf ve çok sesli bir meclis dönemi gerçekleştirilmesi beklenirken , vatandaşlar Hendek'in sorunların mecliste geçmişte defalarca konuşulsada çözüm üretilemeyen hususların çözüme kavuşturulmasını bekliyor.