"Farkında Ol, Güvende Kal" diyerek kişisel verilerimizin gizliliği için farkındalık oluşturuyoruz. Kulübümüz öğrencileriyle beraber 7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü ile ilgili pano oluşturup, kişisel verileri koruma kapsamında neler yapılabileceğine dair video bilgilendirmelerde bulundular

Hendek Şehit Mahmutbey Ortaokulu Öğrencilerine KVKK konulu eğitim

Özellikle çocuklar arasında yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlığı, çocuğun algı düzeyi ve yaşı itibariyle kişisel verilerini paylaşmasının sonuçlarını öngörememesi, risklerin farkında olmaması, yasal haklarını ve bu hakların nasıl kullanılacağını bilmemesi ve aile gözetiminin dijital alanlarda zayıf olması gibi hususlar çocukları, çevrimiçi ortamdaki söz konusu risklere karşı savunmasız kıldığı vurgulandı

Hendek Şehit Mahmutbey Ortaokulu Öğrencilerine KVKK konulu eğitim

Çocuklar eğitim, sosyalleşme, eğlence, iletişim kurma gibi birçok gereksinimi için internet ve sosyal medyayı yoğun olarak kullanmakta olduğundan özellikle çocukların kişisel verilerinin korunmasına önem vermek ve onları muhtemel risklerden korumak adına faydalı olacaktır. Salgın hastalıkla mücadele edilmekte olan günümüzde, bir yandan sosyal mesafe ve izolasyon ile uzaktan eğitim gibi tedbirler uygulanırken, bir yandan da çocukların çevrimiçi ortamlarda geçirdiği sürelerde ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Bu nedenle çocukların kişisel verilerinin korunması noktasında ebeveynlere her zamankinden daha fazla görev ve sorumluluk düştüğü belirtiliyor