60 katılımcının yer aldığı ve 2 gün süren çalıştayda SUBÜ’nün iç ve dış paydaşlarının görüş ve tespitleri değerlendirildi. Çalıştay, 4 ana başlık ve 2 tematik konu etrafında gerçekleştirildi. Çalıştayın sonuç bildirgesi ilerleyen günlerde tüm kamuoyu ile paylaşılacak. 

Sakarya’da ‘Kurumsal Dönüşüm Planlama Çalıştayı’ düzenlendi

Çalıştayda, Değişim Yönetimi, Liderlik, Yönetişim ve Kalite, Bilgi ve Teknoloji Yönetimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Uygulanabilir Ar-Ge (Tematik Masa) ve Uygulamalı Eğitim (Tematik Masa) alanları ele alındı.

Sakarya’da ‘Kurumsal Dönüşüm Planlama Çalıştayı’ düzenlendi

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, çalışmaların çıktılarının üniversitenin gelecek planları için kıymetli olacağını belirterek, kurumlarını amaç, vizyon ve hedefler doğrultusunda dönüştürmek, yeni yaklaşımları hayata geçirmek ve kurumsal özgünlüklerini güçlendirmek adına çalıştayın katkı sağlayacağını söyledi.