‘Dijital İkiz Bölge Enerji Modelleri ile Pozitif Enerji Bölgeleri için Diyalog ve Kalite Güvencesi Desteği’ (DigitalTwin4PEDs) proje toplantısı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi lokalinde gerçekleştirildi. Proje Koordinatörü Dr. İlker Dursun, projenin hedefleri, süresi, maliyeti, beklenen sonuçları ve projede ortaklara düşen görevler ile ilgili bilgileri paydaşlarla paylaştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Mustafa Yıldırım projenin pilot bölgesi seçilen Camili bölgesini tanıtırken, Ekodenge A.Ş.’dan Parham Pooyan Far da projede kullanılacak platforma ilişkin bilgiler verdi. 16 ortak ve 4 iştirakçinin yer aldığı konsorsiyumda; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ulusal proje yöneticisi, Avusturya- e7 energy innovation ve engineering (e7) proje koordinatörü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Ekodenge A.Ş. ulusal ortaklar, Avusturya ve İsveç uluslararası ortaklar ve SASKİ, AGDAŞ ve SEDAŞ ise iştirakçiler olarak yer alıyor. 

Sakarya’da enerji verimliliğinin ve daha yaşanabilir şehirler için proje gerçekleştirilecek.

Camili Mahallesi pilot bölge seçildi 

AB tarafından şehirlerin enerji konusunda kendi kendine yetebilmesi, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması ve enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla "Pozitif Enerji Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler (ENPED)" kapsamında 2030 yılına kadar 100 şehir pilot bölge olarak seçilecek. Sakarya’nın da buna dâhil olabilmesi için yaklaşık 1,2 milyon avro destekli "Dijital İkiz Enerji Modelleri ile Pozitif Enerji Bölgeleri İçin Kalite Güvence Desteği" projesi hazırlayan SUBÜ Teknoloji Fakültesi akademisyenleri, yüzde 90 konut, yüzde 10 kamu ve sosyal binalar ile Valilik, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ve Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi Merkezi'nin (SEKAY) bulunduğu, yaklaşık 20 bin nüfusa sahip Adapazarı ilçesindeki 15 Temmuz Camili Mahallesi'ni pilot uygulama bölgesi olarak seçti. 

Temel amaç enerji verimliliği ve daha yaşanabilir alanlar oluşturmak 

Projenin temel amacının enerji verimliliği sağlamak olduğunu vurgulayan SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, “Digital Twin 4 PEDs isimli bu projede bildiğiniz gibi temel amaç enerji verimliliğini sağlamak ve karbon salınımını azaltmak üzerine. Daha yaşanabilir alanlar oluşturmak üzere örnek bölgeler oluşturmak ve bu örneklere enerji analizlerini yapmak ve bir dijital ortamda bunun izlenmesi, verilerin dijital ortama aktarılarak elde edilmesi ve modellenmesi ve onun üzerine verimlilik artışına yönelik neler yapılabileceği konusunda üzerinde çalışılması gereken bir proje. Aslında ölçülemeyen hiçbir veriyi kontrol edemiyoruz. Burada en önemli şey verilerin doğru elde edilmesi. Farklı alanlardan bir sürü veri girdisi ile güzel bir model oluşturup, o model üzerine çalışmak çok önemli diye düşünüyorum. Biz bu projede Camili bölgesini seçtik. Çünkü bu bölge Sakarya’da depremden sonra yapılmış örnek alınabilecek bir bölge. Tabii burada tüm paydaşların yapması gereken görevler var. Kimisi bize veri sağlayacak, kimisi imkân, kimisi de bilimsel katkı yapacak. Ayrıca Avrupalı ortaklarımızla, Avusturya ve İsveç İle orada da bir tane bölge belirlendi. Burada bilgi ve tecrübe paylaşımı çok önemli olacak. Projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyor, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.