Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Sakarya ilinde halk kütüphaneleri sayısı 2022 yılında 15'e ulaştı. Bu rakam, ilin kültür ve edebiyat hayatına önemli bir katkı sağladığına işaret ediyor.

Aynı verilere göre, halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı önemli bir artış gösterdi. Bir önceki yıla göre %70,8'lik bir artışla, toplamda 26 milyon 788 bin 378 kişi kütüphanelerden faydalandı. Bu rakam, insanların kitaplara ve diğer materyallere olan ilgisinin giderek arttığını gösteriyor.

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı da geçen yıla göre %13,7 oranında artarak 5 milyon 568 bin 283 oldu. Bu durum, insanların kütüphane hizmetlerine olan talebinin devam ettiğini göstermektedir. Ödünç verilen materyal sayısı ise %26,7 artarak 9 milyon 476 bin 748 olarak kaydedildi. Bu da kütüphanelerin aktif bir şekilde kullanıldığını gösteren önemli bir veri olarak karşımıza çıkıyor.

Sakarya iline özgü verilere baktığımızda ise, halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısının 189 bin 997 olduğunu görüyoruz. Bu sayı, il sakinlerinin kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için kütüphaneleri aktif bir şekilde kullandıklarını gösteriyor. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı ise 73 bin 424 olarak kaydedildi. Ödünç verilen materyal sayısı ise 113 bin 427 olarak belirlendi.

Kitap sayılarına gelindiğinde, Milli Kütüphane'deki kitap sayısının bir önceki yıla göre %5,6 artarak 1 milyon 632 bin 589'a, üniversite kütüphanelerinde %4,6 artarak 21 milyon 98 bin 691'e, halk kütüphanelerinde %3,3 artarak 23 milyon 91 bin 168'e ve örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde %28,1 artarak 43 milyon 971 bin 809'a ulaştığı görülüyor.

Sakarya iline özel olarak bakıldığında ise, halk kütüphanelerindeki kitap sayısının 205 bin 532 olduğu görülüyor. Bu da il sakinlerinin farklı kitaplara erişim imkanı bulduklarını ve çeşitli konularda okuma yapabildiklerini gösteriyor.

Bu veriler, Sakarya ilinin kültür ve edebiyata verdiği önemi ortaya koyuyor. Halk kütüphanelerinin sayısının artması ve kütüphane hizmetlerinden yararlanan kişi sayısının büyük bir artış göstermesi, Sakarya'nın okuma alışkanlığının ve bilgiye erişimdeki başarısının bir göstergesidir.

Sakarya ilindeki halk kütüphanelerinin kitap sayısının da 205 bin 532 olduğunu belirtmek gerekir. Bu sayı, il sakinlerine geniş bir kitap koleksiyonu sunularak farklı ilgi alanlarına hitap edebilecekleri bir seçenek sunulduğunu göstermektedir.

Kütüphane hizmetlerine olan ilginin artması, Sakarya ilindeki kültürel ve entelektüel gelişimi destekleyen bir faktör olmuştur. İl sakinleri, kütüphaneleri ziyaret ederek kitaplarla buluşmak, araştırmalarını derinleştirmek ve kendilerini geliştirmek için önemli bir kaynak olarak değerlendirmektedir.

Sonuç olarak, Sakarya ilindeki halk kütüphanelerinin sayısının artması ve kütüphane hizmetlerinden yararlanan kişi sayısının büyük bir artış göstermesi, ilin kültürel ve edebi potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu veriler, Sakarya'nın okuma alışkanlığının ve bilgiye erişimdeki başarısının arttığını göstermektedir.