Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 Hamt Alla hu Teâlâ’ya mahsus, binlerce salat ve selam, iki cihanın

efendisi Hz. Ahmet (sav)’ aline ve ashabına kıyamete kadar onun

yolundan gidenlere olsun.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

Değerli okurlarım! Kâinat’ın en güzeli (sav) in İlk hanımı ve ilk

kadın Müslüman, Müminlerin anası, değerli zevcesi Hz. Hatice

validemizden  6’ tane çocuğu dünyaya geldi..

 Dördü kız’ iki erkek.  Erkek çocuklarından: Hz. Kasım ve Hz.

Abdullah, ikiside Sevgiliye (sav) peygamberlik verilmeden önce küçük

yaşta vefat ettiler.

 Âlemlerin efendisi (sav)’ in bir künyesi, ”Ebu’l Kasım, dır.” Allah

Resulü (sav) bu künyeden çok hoşlanır; küçük yaşta kaybettiği oğlunun

isminin geçtiğinde teselli bulurdu.

 Efendimiz (sav)' in, Hz. Hatice (r.anha)'dan olan çocuklarının tümü,

vahyin nüzulünden önce dünyaya gelmişlerdir. Erkeklerin hepsi, İslâm

gelmeden önce vefat etmişler.

 Efendimiz (s.a.v.) hanımlarında Hz  Mariye (r.anha.) dan dünyaya

gelen Hz. İbrahim, hicretten sonra Medine-i Münevvere ’de dünyaya

geldi..

Hicri 10. yılında 18. aylık iken vefat etmiştir.

Güzeller güzeli (sav) onun ölümüne çok üzülmüş ve şöyle buyurmuştu:

“Göz yaşarır, kalp üzülür, Allah’ın rızasına uygun olandan başka bir

söz söyleyemeyiz Ey İbrahim, senin kaybetmenin derin üzüntüsü

içindeyiz ”

O’ gün güneş tutulduğundan bazıları, “İbrahim’in ölümü için güneş

tutuldu.” Dediler. Hz. Peygamberimiz  (sav)  “Şüphesiz ay ve güneş,

Allah’ın ayetlerinden iki nişandır. Bunlar, hiç kimsenin ölümünden ya

da hayatından dolayı tutulmazlar. “  diye hitapta bulunarak,

Müslümanları böyle yanlış anlayışlardan uzaklaştırmışlardı.

Kızları ise: İslâm devrine yetişmiş, Güzeller güzeli (sav); e iman

etmiş ve Medine-i Münevvere ‘ye hicret etmişlerdir. Allah Rasülü (sav)

Dört kızı ’da büyümüş ve evlenmiştir.

 Hz. Peygamberimiz (sav)’in kızlarının en büyüğü Hz. Zeynep (r.anha)

Efendimiz (sav) 30- yaşındayken dünyaya geldi. Hicri. 8. yılında vefat

etti. Hz. Zeynep’in, (r.anha.) Ebû'l-Âs b. er-Rebîyle evlendi. Mâme ve

Ali adında iki erkek çocuğu ve bir kızı dünyaya geldi.. Ali, çocuk

denecek yaşta vefat etti.

Kızı Ümâme ise bilahare teyzesi Fâtıma'nın vefatından sonra Hz. Ali

(ra) ile evlenmiştir. Hz. Rukiye, (.r.anha.) Efendimiz (sav) 33-

yaşındayken dünyaya geldi. Hz. Rukiye, (r.anha.)  Efendimiz (sav)

Risâlet’inden önce Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile nişanlanmıştı.

 Lakin Efendimiz (sav), İslâm dinini tebliğe başlayınca ve Ebu Leheb

hakkında "Ebu Leheb'in elleri kurusun “mealiyle başlayan Tebbet süresi

nazil olunca, Babası Ebu Leheb de oğlunu yanına çağırarak "Oğlum!

Muhammed' in kızından ayrılmayacak olursan, ben senden ayrılırım"

dedi.

Utbe, annesi ve babasının teşvikiyle Hz. Rukiye (r.anha.)' yı zifaf

vuku bulmadan önce boşadı. Hz. Peygamber (sav) bunun akabinde kızını

Hz. Osman (r.a.) ile evlendirdi. Hz. Rukiye, (r.anha.) kocası Hz.

Osman (r.a.) ile beraber Habeşistan’a hicret etti. Habeşistan'da

bulunduğu sırada Abdullah adında bir çocuğu olmuştu..

  Hz. Rukiye’min (r.anha.) bu ilk ve tek çocuğu, da 6- yaşında vefat

etmiştir. Yirmi iki,  yaşında vefat eden Hz. Rukiye’nin (r.anha.)

cenazesini Habibullah (sav) in dadısı ve sütannesi Ümmü Eymen yıkadı.

 Kocası Hz. Osman (r.a) da eşinin cenaze namazını kıldırdı. Sonra da

Medine-i Münevvere’ de Mescid-i Nebi’nin yanındaki el-Baki'

mezarlığında toprağa verildi.Hz. Ümmi Külsüm (r.anha.) Ebu Leheb'in oğlu Uteybe ile nişanlanmıştı.

Ebû Leheb, hakkında Tebbet Suresi nazil olunca, oğluna, Hz. Peygamber'

(sav) kızını terk etmesini söylemiş, o da bunun üzerine Ümmi Gülsüm’ü

izdivaç olmaksızın boşadı. Hicretten sonra Hz. Peygamber  (sav) ev

halkını Medine-i Münevvere’ ye getirdiğinde Hz. Ümmi Külsüm  (r.anha.)

da bunlar arasındaydı.

 Hz.Ümmü Gülsüm (r.anha.) Hz. Osman'dan (r.a.) ile evliliklerinden

çocuğu olmamış hicretin. 9’ yılı Şaban ayında vefat etmiştir.

  Hz. Muhammed (s.a.s.)' in neslinin kendisi soyundan devam ettiği en

küçük kızı. Müslümanların dördüncü halifesi "ilmin kapısı" Hz. Ali

(r.a.)'ın hanımı. Hz. Fatma (r.anha.) Hicretten 13’ yıl önce Mekke-i

Mükerreme’de dünyaya geldi..

 Hz. Fatıma (r.anha..) evlendiğinde 15, Hz. Ali (r.a.) 21, yaşındaydı.

Hz.. Fatma (r.anha.) Hicri 11. yılında Efendimiz  (s.a.v.) vefatından

6’ ay sonra 24’ yaşındayken vefat etmiştir.

Efendimiz (sav) in Hz. Fatma annemiz hariç, diğer 6-çocuğu kendinden

önce vefat etmiştir. Hz. Fatma (r.anha) nın Hz. Hasan,(r.a) Hz.

Hüseyin,(r.a.) Hz. Muhsin (r.a.) adlarında 3 tane erkek evladı vardı.

  Hz. Muhsin (r.a.) küçük yaşta vefat etmiştir. Hz. Hasan’ın (r.a.)

soyundan gelenlere “Şerif” Hz. Hüseyin’in (r.a) soyundan gelenlere de

“Seyyid” denir.

 Hz. Fatma (r.anha.) nın Hz. Ümmü Gülsüm,(r.anha.) Hz.

Zeynep,(r.anha.) ve Hz. Rukiye (r.anha.) adlarında 3’ tane kızı vardı.

 İslam büyükleri diyor ki, sevgiliye salâvat getirilen bir meclisten

güzel bir koku çıkar ki, bu koku bütün yeryüzünü kaplayarak semanın

ortasına kadar yükselir. Bu kokuyu duyan melekler birbirlerine: Bu Hz.

Ahmet’in (sav) üzerine salâvat getirilen meclisin kokularıdır derler.

 Rabbim Sevgilinin nurlu yolundan ayırmasın, şefaatine nail eylesin.

 Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

 

- - - - -