Hendek’te Faaliyet Sürdüren Muhasebeci ve Mali Müşavir Meslek mensupları olarak devlet ile müşteriler arasında köprü görevi gördüklerini ifade eden Mali Müşavirler yasal taleplere yetişmekte zorluk yaşadıklarını belirtiler. 

Mükelleflerden istenen ve ardından Muhasebeci ve Mali Müşavirlere yansıdığı bu talepleri yerine eksiksiz getirme gayreti içerisinde olduklarını belirterek sağlıklı hizmet verebilmek ve artan iş yükünün altında ezilmemek için nitelikli personele ihtiyaç duyulduğunu belirtiler.

İçinde bulunulan ekonomik koşullar dolayısıyla maliyetler ile personel temininde ve mevcut personellerin ihtiyaçlarını gidermek te zorluklar yaşadıkları konularında  açıklamalarda bulundular.

Hendek’te uygulanan ve artan maliyetler dolayısı ile Maliye Bakanlığınca açıklanan muhasebe ücretlerinin düzenli uygulanabilmesi için toplantı da gerçekleştirdikleri belirtilirken, alınan karar ile Bakanlığın açıkladığı muhasebe ücretlerini tüm meslek mensuplarının uygulama zorunluluğunu oy birliği ile karara bağlandığı açıklandı.

Editör: Hendek Haber