Bismillahirramanirrahim

Bütün hamdlar ve övgüler Allahu Teâlâ’ya mahsustur. Salât ve selam Hz. Muhammed   (sav) ‘e âline olsun.

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

Değerli okurlarım!. Yıl 1990- İstanbul Güngören ilçesi, Söğütlü cami in’de görev yaparken, “Beyazıt camii imam hatibi merhum kurra hafız İsmail Biçer hocadan öğrendiğim meharic i huruf “ dersini sizlerle paylaşıyorum.

Kuran-ı Kerim Arapça bir kitaptır. Arap alfabesine göre yazılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in yazıldığı Arap alfabesinde, yer alan 28-harf vardır. Bu harfler..

1-genizden 2-dudaktan 3-boğazdan 4-dilden 5- ağız boşluğundan olmak üzere 5-azadan çıkmaktadır.
Rahmetli hocam kendisinden muhaciri huruf dersi almaya gelen her öğrencisine Hafız mısın diye sorardı. Hafız değilse, hafız olmasını tavsiye ederdi.
 
Öğrencilerin ekseriyeti hafızdı. Bu derslere diğer illerden gelen arkadaşlarda vardı. Öğrencilerin bir kısmı, cami görevlisi, bir kısmı kuran kursu öğrencisi, bir kısmı orta, lise ve yüksekokul öğrencilerinde.
 
İlk gelen öğrencisine İhlâs suresini okur musun derdi, öğrencisi ’de okurdu, bu fakir ede ihlâs suresini okumuştu. Bir arkadaş yine okumak için gelmişti onada ihlâs suresini okumuştu ve arkadaşa şöyle demişti, bu okuduğun ihlas suresini muhafaza et bir gün size lazım olur..
 
Biz bir mana vermemiştik daha sonra anladık ki öğrenci işin orijinalini hocamdan öğrenince kendi seviyesini anlayacaktı.
 
Her gelen öğrencisine teyp getirmesini söyledi, öğrenci ikinci gelişinde teyple beraber gelirdi, hocamda öğrencinin tayibine harfleri “Şöyle okurdu. Bu birinci aşama, Alla hu Ekber, diyerek bütün harfleri elif harfinden başlayarak “üstün “esre “ötreyle, e- i- ü- diye bütün harfleri okurdu.
 
Bunu tekrar tekrar dinlemesini söylerdi. ( o tarihte hiçbir arkadaşta cep telefonu yoktu çünkü telefon piyasada yoktu )
 
Öğrencide hocanın okuduğu dersi tekrar tekrar dinleyerek hafızasına yerleştirildi. Öğrenci derse ikinci gelişinde, tayibinde boş bir kasetle gelirdi. Ders halkasında Sırası gelen öğrenci dersine başlamadan önce kendi tayinini açar ona okurdu bu okumayı da hocam dinlerdi hataları hemen uygun bir şekilde söylerdi.
 
Öğrencide hocamın ikaz ettiği harflere ağırlıkta çalışırdı. Ders öğle ve ikindi namazından sonra başlardı, ders Mihrabın sağ tarafında hocamın hocası “Kurra” Hafız Abdurrahman Gürses” kürsüsü var, bu kürsünün yanındaki kapıdan içeri büyük medrese var, ders namazdan sonra burada başlardı.
 
Medreseye giren öğrenciler hemen büyük bir ders halkası yapardık, her öğrencinin tayyibi yanında, kemali edeple diz üstü otururduk, Hocam medreseye girer tebessümle selam verirdi, bizde selamına mukabelede yapardık.
 
Rahmetli hocam çok mütevazı, alçak gönüllüydü, kendisine mahsus masa ve sandalyesinde oturmak yerde otururdu.
 
Arkadaşlara kısa bir hal hatır sorar, hemen ilk sırada kim varsa, başlayın derdi her bir öğrenciyle teker teker ilgilenirdi, yeni derse başlayan arkadaşlar çok heyecanlanırdılar. Hocam sıkılan öğrencisine tebessüm ederek ha gayret heyecanlanmana gerek yok derdi.
 
Ders dinlerken hiçbir öğrencinin yüzüne bakmazdı, öğrenci tekrar derse gelişinde boş bir kasetle gelir, tayibini sesini açar hocama dersini okur hocam, hangi harflerde hata yapmışsa o harflerin tekrar çalışmasını söylerdi. Bu ses kasette kalır öğrenci eve gittiğinde ağırlıkta hocamın uyardığı harflere çalışır. Hocamın onayından geçene kadar her bir öğrenci aynı derse devam ederdi.
 
Bu birinci aşama” hocamın onayından geçtikten sonra ikinci aşama başlar. Hocam öğrenci Kur’an-ı Kerime çıkana kadar her dersini kasete okurdu.
 
İkinci aşamaAllahu Ekber: diyerek, Yine elif den başlayarak bu sefer cezimli olarak, elif harfini be harfinden başlayarak, eb-İb-üb-et-it üt-..diye bütün harfleri bu şekilde öğrencinin teybine okurdu
 
Öğrenci yine birinci şıktaki gibi, dersi aynen kasetten hocamın dersini dinleyerek tekrar ederek öğrenir. Bu ikinci derste hocamın onayından geçtikten sonra.
 
Hocam-Üçüncü aşamayı yine kasete okurdu. Allahu Ekber: diyerek, şeddeli olarak elif harfinden başlayarak. Ebbe-İbbe-Übbe- diye yine bütün harfleri okur, bunda öğrenci öncekiler gibi kasetten dinler.
 
Hocam bunada onay verdikten sonra Sübhaneke duasından başlayarak devam eder. Dualarda bittimi Eüzü besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur.
 
Arkasından İhlas Suresinden başlayarak Her bir öğrenci ister hafız olsun ister olmasın 30. cüzün hepsini hocamızın önünde ders olarak okurdu.
 
Mülk Suresi, kıyame suresi, Fetih surei,,Yasin sure i, haşır suresinin son ayetleri, Bakara suresinin son iki ayeti (yani amenerrasulü.) Ayetel Kürsi-den sonra, Hocamız bu aşamaya gelen öğrenciye ayın duraklarından başlayabilirsin derdi.
 
Kuran-ı Kerimde duraklar vardır. Bunlardan berhanesinde ayın durağıdır. Ayın durakları mevzu başıdır ayın durağından başlanır yine ayın durağında bitirilir,”
 
Öğrencide ayın durağından ayın durağına başlayarak dersini ona göre yapardı. Bu fakirde ayın durağına kadar gelmiştim, güngörende görev yapıyordum” yıllarca iki dolmuşla Beyazıt camiine gittim, Güngören’den bir dolmuşla top kapıya kadar giderdim, topkapıdan belediye otobüsüne biner beyazıta giderdim.
 
Bazen zamanım olursa teyp elimde yürüyerek de giderdim, yolda yürürken harfleride kendi kendime okurdum. (Hey gidi günler hey)
 
Hayatımın en mutlu anlarıydı bu zaman dilimleri. Çünkü aşkla ve şevkle gidiyordum Kıraat okumaya, Kutsal kitabımı düzgün okumaya, hem de Kurra Hafız İsmail biçerden bu benim için en büyük nimeti rabbimin bana ihsanıydı.
 
Kutlu nebi “sizin en hayırlılarınız Kuran-ı Kerimi öğrenen ve onu öğretendir.”buyuruyor. Bu uzun vadeli bir iş, Bu iş tamamen farklı gönül işi, aşk olmadan meşk olmaz.
 
Kur’an-ı Kerime âşık olmak, Cebrail (a.s.) Kur'an-ı Kerim’i Efendimize tecvitli ve maharîci huruflu bir şekilde kureyş lehçesine göre getirdi.
 
Rahmetli hocamız Öğle ikindi namazından sonra aşr şerif okurdu. Bizde hemen teyplerimize kayıt yapardık o hocamın güzel sesinden Kuranı Kerim tilavetini eve gittiğimizde aşkla dinlerdik.
 
Yıllar böylece ilim irfan yolunda su gibi akıp gitti. Rabbime sonsuz şükürler olsun.
 
Siz değerli okurlarıma, belki bir kıvılcım olur düşüncesiyle meharic i huruf ilmini sizlerle paylaştım.
 
Rabbim bizi Kuranı kerimin nurlu yolundan ayırmasın.
 
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed