“Kovulmuş şeytanın şerrinden Allahu Teâlâ’ya sığınırım” Bütün hamtlar ve övgüler Allahu Teâlâ’ya mahsustur. Kâinat’ın zerresi adedince, Salât ve selam Âlemlerin Efendisi, Hazretiz.Muhammed (s.a.v.) ‘e âline ve ashabına olsun..

Bismillahirrahmanirrahim “Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” Değerli okurlarım! Makaleme, “Eüzübillahimineşşeydanirrecim, Bismillahirrahmanirrehim. İle başlıyorum. Feyiz ve bereketin hâsıl olması ve zararlı şeylerin def edilmesi için “Euzü ve besmele” çok önemlidir. Gerek Kur’an-ı Kerim okurken gerek diğer işlerde “Euzübillahimineşşeydanirrecim.” ile başlamaya “İstiaze” denir.”İstiaze”Kalbini Allahu Teala'nın düşüncesinden alıkoyan her şeyden temizlemektir.. Bismillahirrahmanirrehim” ile birlikte buna “Euzü Besmele” denir. Çünkü bütün zararları defetmeye muktedir olan odur. Bu aynı zamanda şeytanın açık bir düşman olduğunun itirafıdır. “İstiaze; bir anlamda izin istemektir. Kur’an-ı Kerim okumak isteyen kimse, yüce kudret huzurunda bulunmanın verdiği haz ile hem dilini bir takım lüzumsuz şeylerden temizlemeyi, hem de ona münacaatda bulunmak için kapıyı çalıp izin istemeye muhtaçtır. Özellikle Kur’an-ı Kerim okumaya başlarken” istiazede” bulunmak “Euzübillahimineşşeydanirrecim.” Demek Allahu Teala’ın emridir. ilgili ayeti Kerime’de Mevla Teala şöyle buyuruyor.. “Kur’an-ı Kerim okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan Allah’a sığın”(Nahil Suresi. 98.) Tıpkı hükümdarın yanına girmek için kapıyı çalıp izin talep etmenin gerekli olduğu gibi. “İstiazenin” gerek namazda, gerek sair şeylerde kıraat dan önce söylenmesi bunun içindir. Besmeleyi şerifin fazileti “Bismillahirrahmanirrahim” ile başlanmayan her meşru ve mubah olan iş bereketsizdir.” (Hadisi şerif, ) Müslüman, meşru olan bir işe başlarken, besmele çekerek ki, ”Ben bu işi kendim için değil, Allahu Teala namına, onun emriyle ve ancak onun için yapıyorum.” Demiş olur. Efendimiz (s.a.v.) , “Bismillahirrahmanirrahim” düsturunu her hayırlı işin anahtarı olarak ihsan etmiş ve bu edep ve terbiyeyi, bütün ümmetin işleri ve ihtiyaçlarının evvelinde uyacakları bir sünnet-i seniyye kılmıştır. Mevla Teâlâ’nın birliğini anarak ona karşı edep dairesinde bulunmak demektir. Bu edep düsturunun en güzel örneği Kur'an-ı Kerim’in ilk inen ayeti ve Rabbimizin Güzeller güzeli (s.a.v.) ilk hitabı olan Alak Suresinin İlk ayetinde görülmektedir. ”Yaratan Rabbinin adı ile oku.. “Bismillahirrahmanirrahim” rahmet sembolü olduğundan, besmelesiz başlanan işlerin bereketsiz ve hayırsız olduğu bildirilmektedir. “Meşru olan bir şeye” “Bismillahirrahmanirrahim” İle başlanmazsa, hayır ve bereketi kesilmiş olur.” Hz. Muhammed.(s.a.v.) “Bismilahirrahanirrahim” hem bir edep düsturudur. İslam mefkûresinin temelini teşkil eder. Kur’an’ı Kerim’in ilmini fatiha suresinde Fatiha’nın manasını “ Besmele de”toplamıştır. “Fahri Kâinat efendimiz (s.a.v.) buyuruyor. Cebrail (a.s.) bana, geldiğinde gönlüme ilk yerleştirdiği şey, “Bismilahirrahanirrahim” olmuştur. Mevla Teala Tevbe suresinin dışındaki bütün surelerin başını ”Bismilahirrahanirrahim”ile açmıştır. Onun yardım ve tevfikini elde etmek, işlerine sözlerine “Bemsele” ile başlamalarını onlara bildirip irşat etmek içindir. Besmele’nin harf sayısı “19” dur. Bunun hikmeti şöyle açıklanır. Cehennemde “19” zebani ( görevli bekçi) vardır. Bunlar oradaki diğer görevlilerin kumandanı durumundadır.”Besmeleyi” okumakla her harfine karşılık o zebanilerden uzak kalınır. ”Besmele’nin” bereketi ile cehennem azabından emin olunur. Allahu Teala lafzının ise Kur’an-ı Kerim’de “2698” defa tekrarlandığı görülür. “Bismillahirrahmanirrahim’in. Üçüncü kelimesi olan “Errahman” “ 57” defa zikredilmektedir. Dördüncü kelimesi olan ”Er-rahim” “151” defa tekerrür etmiştir. İmam-ı Azam: Besmeleyi ayet olarak değil, sureleri birbirinden ayıran bir bölüm kabul eder. İmam-ı Şafii ise: Surelerin başındaki besmeleyi Kur’an-ı Kerim’den bir ayet kabul eder. Bu bakımdan, aşikâre kılınan namazlarda (Şafii mezhebine tabi olanlar) besmeleyi de aşikâre okurlar.. Bizans İmparatoru Kayser, Hz. Ömer (r.a.)’e mektup yazıp; “Bende hiç dinmeyen bir baş ağrısı var, doktorlar ilaç bulmaktan aciz kaldılar. Eğer bildiğin bir ilaç varsa gönder” dedi. Hz. Ömer (r.a.) ona bir takke gönderdi. Kayser, bu takkeyi başına koyduğunda başı ağrımıyor, başından çıkardığı zaman yine ağrımaya başlıyordu. Kayser, bu hale şaşırıp merakla takkeyi kontrol ettiğinde, içinde üzerine besmele,“Bismillahirrahmanirrahim” yazılmış bir kâğıt olduğunu gördü. (Ruhu'l-Beyan Tefsiri -) Kim “Besmeleyi” akşam yatağına yatmadan önce ”21” defa okursa, o gece kovulmuş şeytanın şerrinden, insan ve cinlerin kötülüğünden, hırsızlıktan ve yangından, ansızın ölümden emin olur. O kimseden her türlü bela ve afet def edilmiş olur. Esmaül Hüsna’nın Mevla Teala’nın güzel isimlerinin manası besmele deki “İsm”kelimesinde toplanmıştır. Kim “Bismillahirrahmanirrahim’i, ihlâs ve samimiyetli bir şekilde manasını bilerek okursa Alla hu Teala’yı bütün isimleriyle zikretmiş olur. Bir de putlara tapanlara muhalefet olması bakımından bu “Besmele” konmuştur. Putlara tapanlar işlerine ilahlarının veya tağutlarının isimleri ile başlarlar ve Lat-Uzza-Hubel- ismi ile başlıyoruz derlerdi. Yani onların “Besmele’leri” bu idi. Müslümanlar ise Allahu Teala’nın ismini anarak” Bismillahirrahmanirrahim” ile başlarlar. "Her kim günde peygamberimiz (sav) 1000-defa salatü selam getirirse. cennetteki yerini görmeden ölmez. (Hadisi şerif) “Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”