Hendek'te kaldırımların, yolların işgallerden ve duba eskiyalığından kurtarılması amacıyla bir dernek kurup ardından belediyeden yer tahsisi talep etmek ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek gelir elde etmek fikri oldukça ilgi çekici. Bu sayede dernek olarak toplumun faydasına olacak etkinlikler düzenlemek, sergiler açmak, sucuk, peynir, çay gibi ürünler satarak gelir elde etmek ve hatta yağmurlu havalarda kamp malzemeleri, av malzemeleri, çadırlar gibi ürünlerin satışını yaparak ekonomik kazanç sağlamak mümkün olabilir. Ayrıca bağış makbuzları bastırıp yardım toplamak da derneğin faaliyetlerine bir katkı sağlayabilir. Dernekler, toplumda çeşitli amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıdır. Bir derneğe sunulan hakların diğer derneklere de doğup doğmadığına gelince, her dernek kendine özgüdür ve kendi amaçları doğrultusunda faaliyet gösterir. Her dernek, kuruluş amacına ve faaliyet alanına bağlı olarak kendi haklarını kullanır ve kendine özgü projeleri gerçekleştirir. Dolayısıyla, bir derneğin hakları, diğer derneklerin haklarını doğrudan etkilemez. Her dernek, kendi statüsüne ve faaliyetlerine uygun olarak haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. Ancak, kamu yararı vasfını kazanmak için çalışmalar yürüterek Avrupa Birliği'nden hibe krediler ve bağışlar almak gibi hedefleriniz için uygun bir dernek yapısına sahip olmanız önemlidir. Kamu yararına çalışan dernekler, toplumda çeşitli alanlarda fayda sağlamayı amaçlayan kuruluşlardır. Kamu yararı vasfını alabilmek için derneğin faaliyetlerinin belirli kriterlere uygun olması ve topluma katkı sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda, dernek olarak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren çalışmalara imza atarak kamu yararı vasfını kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Hendek'te böyle bir dernek kurma ve faaliyetler düzenleme fikri, topluma fayda sağlamak, sosyal etkileşimi artırmak ve ekonomik kazanç elde etmek açısından olumlu bir adımdır. Yolunuzu bulmanız ve başarılı olmanız dileğiyle. Başarılar dilerim. Saygılarımla, M.R.S