HENDEK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  SU  GÜVENLİĞİ  ÇALIŞMALARI

Suyun insan yaşamı, çevresel sürdürülebilirlik ve kalkınma açılarından vazgeçilmez özelliğe sahip temel insan gereksiniminin en temel öğesi oluşu, temiz ve güvenli kullanımı açısından sağlıklı koşullarda topluma sunulması önem arz etmektedir. Su, dolaylı olarak gıda güvenliği, ekonomik güvenlik ve çevresel güvenliğin odak noktasına yerleşmektedir.

Hendek ilçemizde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu  ve  17.02.2005 tarih /25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği’ne uygun olarak  içme-kullanma suyu, ambalajlı sular, kaplıca suları, yüzme havuzları ve yüzme suları ile ilgili denetleme ve izleme çalışmaları  Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Hendek'te Sağlıklı Su için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Hendek ilçe Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ilgili mevzuatı gereği sahada numune alımları yapılarak laboratuvara gönderilmekte laboratuvardan çıkan analiz sonuçları takip edilmektedir. Tüm bu süreç Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sisteminde elektronik ortamda izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Hastalıklardan korunma , hastalıklara yol açan faktörlerin önceden tespiti konularında Halk Sağlığı birimleri koruyucu çalışmalarına önem vermektedir.

Yerleşim yerlerinin temizliği ve içilebilir su temini, sağlığın korunması ve geliştirilmesi hedefleriyle çok yakından bağlantılıdır. İçme sularının gerekli sağlık şartlarına sahip olmaları birey, toplum ve çevre sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Çocuk felcinden bağırsak enfeksiyonlarına, dizanteri, tifo, paratifo, kolera gibi birçok bulaşıcı hastalıkların kirli içme suyu kaynaklı olduğu bilinmektedir.

Hendek'te Sağlıklı Su için çalışmalar sürdürülüyor.

Sağlıklı ve güvenli içme suyuna erişim için su kaynaklarımızı korumamız, çevre sağlığı açısından kirli su kaynaklarının  yetkililere haber verilerek  sorunlarının giderilmesi  hastalıkları önlemesi açısından önem taşımaktadır. Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü  çevre temizliği , hijyen alışkanlıkları  ve suyun tasarruflu kullanımı konusunda çocuklara ve gençlere yönelik  eğitim çalışmaları ile toplumu bilinçlendirmeye devam etmektedir.