Hendek Orman İşletme Müdürlüğü, doğal dengeyi koruma ve sürdürülebilir bir çevre oluşturma amacıyla Endüstriyel Plantasyon Sahalarında önemli bir çalışma yürütüyor. Hendek ve Süleymaniye İşletme Şeflikleri'nde bulunan Endüstriyel Plantasyon Sahalarında gerçekleştirilen ağaçlandırma bakımları, Orman İşletme Müdürü Hakan Kızılarslan'ın liderliğinde titizlikle kontrol ediliyor ve eksik olan bakımlar tamamlanıyor.

Hendek'te Sağlıklı Genç Fidanlar Yetiştiriyor

Bu çaba, Endüstriyel Plantasyon Sahalarında sağlıklı ve güçlü yeni fidanların yetiştirilerek meşcerelerin devamlılığının sağlanmasını hedefliyor. Doğanın sürdürülebilirliği ve ekosistemlerin korunması açısından büyük bir öneme sahip olan bu çalışmalar, çevre ve doğa bilincinin geliştirilmesi için de önemli bir adımdır.

Hendek'te Sağlıklı Genç Fidanlar Yetiştiriyor

Hendek Orman İşletme Müdürlüğü, gelecek nesillere daha yeşil ve sağlıklı bir çevre bırakma amacıyla Endüstriyel Plantasyon Sahalarında ağaçlandırma ve bakım çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu çabanın sonucunda, doğanın ve ormanların gelecekte de sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürmesi amaçlanmaktadır.