Hendek, "Hava Kirliliğinin Ormanlar Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Uluslararası İşbirliği Programı (ICP Forests)" kapsamında önemli bir görev üstleniyor. Bu programa dahil olan Hendek Müdürlüğü, Çamdağı Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alan alanlarda her yıl düzenli olarak ölçüm ve incelemeler gerçekleştiriyor.

Program, ülke geneline yayılmış I. Seviye-Daimi Gözlem alanları ve II. Seviye - Yoğun izleme sahalarında bulunan ağaçların taç durumu ve hasar etmenlerini izlemeyi amaçlıyor. Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğünde çalışan Bölge Sorumluları tarafından yapılan denetimler, her yıl düzenli olarak bilgilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlıyor.

Hendek'te Ormanlar Üzerindeki Hava Kirliliğinin Etkileri İzleniyor

Çamdağı Orman İşletme Şefliği, bu kapsamda Hendek Müdürlüğü tarafından özel bir öneme sahip olarak belirlendi. Orman mühendisleri Çetin Barsgan, Ali Öz ve İşletme Şefi Çetin Yayla tarafından yapılan kontroller, ormanlar üzerindeki hava kirliliğinin etkilerini izlemeye yönelik önemli veriler sunuyor.

Hendek'te Ormanlar Üzerindeki Hava Kirliliğinin Etkileri İzleniyor

Hendek Müdürlüğü'nün bu uluslararası işbirliği programına katkısı, ormanların sağlığının korunması ve gelecekte alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Programın düzenli olarak devam etmesi, çevre ve ormancılık alanında yapılan çalışmalara değerli katkılar sağlamaktadır.