Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğünün hazırladığı, Hendek Belediyesinin katkıları ile  19 Aralık 2023 tarihinde Hendek Ticaret Merkezinde  gerçekleştirilecek   “Sağlıklı Toplumda Yerel Unsurların Etkisi” konulu  konferans , toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi konularında muhtarların bilgi düzeylerini arttırmayı hedefliyor.

Muhtar Gelişim Eğitimlerinin ilk konferansı  2021 yılında Covid19 Pandemi sürecinde gerçekleştirilmiş ve  Pandemi  Süreci ,Toplumun Bağışıklanması ve Temel İlkyardım içerikli bilgiler verilmişti.

Hendek’te Muhtar Gelişim Eğitimlerinin İkinci Modülü Gerçekleşecek-2

19 Aralık 2023 tarihinde ikincisi gerçekleşecek konferansta Bulaşıcı Hastalıklar, Salgınlar ve Toplumda Bağışıklamanın Önemi , Etkili İletişim Becerileri, Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü , Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Hastalıklar ve Halk Sağlığına Etkileri , Ekosistem Hizmetlerinde Doğa Temelli Çalışmaların Toplum Sağlığına Etkileri ve Kadına Karşı Şiddet İle Mücadele konularında uzmanlar muhtarları bilgilendirecek.

Sağlıklı toplumun oluşmasında ihtiyaçların belirlenmesi ve yerel yönetimlerin stratejik planlamalarında  insan yaşamı için en değerli konu olan “Sağlık” boyutuna önem vermeleri  ve bu anlamda  farkındalık kazanmaları  amaçlanıyor.

Editör: Hendek Haber