Diyabet hastalığı  ve gelecek nesilleri diyabetten koruyacak sağlıklı yaşam önerilerinin paylaşıldığı Hendek Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir konferans ve ardından da  Çamlıca Ortaokulu’nda veli ve öğrencilerin katılımıyla  Diyabet ve Aile konulu bir seminer gerçekleştirildi.

Hendek İlçe Müdürü Uz.Dr.Burcu Başaran Güngör , okul yöneticileri  ,öğretmenler ve velilerin katılımıyla  gerçekleşen eğitimlerde öğrencilerin diyabet hastalığı konusunda bilgilenmeleri , sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve diyabetle beslenme ilişkisi konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

İlçe Sağlık  Müdürlüğünden Uzm.Hemşire Deniz De Asis, dünyada ve ülkemizde  sayısı gittikçe artan diyabet hastalarının kendi başına bilinçli bakım kararları verebilmesi , bunları sürdürebilmesi, diyabete dayalı komplikasyonların azaltılması ,diyabetin tedavisi ve ailelerin bu konudaki desteği konularında  gençleri bilgilendirdi.

Beslenmenin açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak için canının çektiği şeyleri yemek olmadığı; sağlığın korunması , geliştirilmesi ve yaşam kalitesini yükseltilmesi amacıyla   vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda alınması olduğu vurgulandı. 

Diyabet hastalığının doktor kontrolünde düzenli ve uygun tedavi ile takip edilmesinin olası komplikasyonları azaltacağı ve bu sebeple yaşam boyu takip edilmesi gereken bir hastalık olduğu ifade edildi