Bölgemiz Hendek de yer alan BOTAŞ Doğalgaz boru hattı çalışmaları gibi bir proje için acele kamulaştırma kararı alındığı öğrenildi. "Batı Karadeniz Faz-2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi" kapsamında İlçemize kapsan bazı bölgelerde acele kamulaştırmalar gerçekleştirilecek.. 

Hendek’te Acele Kamulaştırma yapılacak

"Batı Karadeniz Faz-2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi" kapsamında Botaş Doğalgaz borularının Zonguldak İli Merkez, Kilimli, Ereğli, Alaplı İlçeleri Düzce İli Merkez, Yığılca, Çilimli, Akçakoca, Cumayeri, Gümüşova İlçeleri Sakarya İli Söğütlü, Adapazarı, Hendek İlçelerinde belirlenen düzartgahlar dan geçeçeği belirtiliyor.. 

Hendek’te Acele Kamulaştırma yapılacak

40 Kilometreyi bulacak olan ve Hendek de de geçecek olan 600 mm ve üzeri çaplı boruların geçeceği güzergahlar ile ilgili olarak Çevre Etki Değerlendirme başvuru dosyası yayınlanan ve raporu son Şekil Verilen projede nihai ÇED raporu hazırlandı. Rapora göre proje bedelinin ​​ 355.000.000 TL olacağı belirtilirken, 

Hendek’te Acele Kamulaştırma yapılacak

Hendek, İlçesinde Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.Tarafından Yapılması Planlanan Batı Karadeniz Doğalgaz Boru Hattı Faz-2 projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verildiği söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14. Maddesi (1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde on (10) takvim günü süreyle görüşe açıldığı bildirildi. 
Hendek’te Acele Kamulaştırma yapılacak