Bugün sizlere, kentimizde sıkça karşılaştığımız hatalar ve bu hataları düzeltme amacıyla atılan adımlar üzerine birkaç düşünce paylaşmak istiyorum.

Değerli Okurlar,

Bugün sizlere, kentimizde sıkça karşılaştığımız hatalar ve bu hataları düzeltme amacıyla atılan adımlar üzerine birkaç düşünce paylaşmak istiyorum.

Son günlerde sıkça gördüğümüz bir resim üzerinden başlamak istiyorum. Resimde, yolların, kaldırımların ve çevrenin durumuyla ilgili birçok hata ve eksiklik var gibi görünüyor. Ancak asıl soru şu: Bu resimdeki hatalı olan kim veya kimlerdir?

Hendek'in İçinden Geçen Yol: Hatalar ve Düzeltmeler Üzerine

A) Zamanında tamiratı yapmayan Hendek Belediyesi mi?
B) Tamiratı yapılmayan yeri boyayan Büyükşehir Belediyesi mi?
C) Asfalt kırıklarını peyzaj malzemesi olarak kullanabilen zihniyet mi?
D) Derz dolgularını yapmayı unutan ilgili ekip mi?
E) Gerekli temizlikleri yapmadan kirli çamurlu bordürleri boyayan ekipler mi?
F) Her şeye burnunu sokan, yanlışları eleştiren ve doğrusunu gösteren ben ve sizler miyiz?

Hendek'in İçinden Geçen Yol: Hatalar ve Düzeltmeler Üzerine

Toplumsal bir mesaj olarak bu resim, aslında hepimizin üzerine düşen sorumlulukları hatırlatıyor. Kentimizi şekillendiren, güzelleştiren ve yaşanabilir bir yer haline getiren kim? Elbette ki bizleriz. Bu sorunlara dikkat çekmek ve düzeltme amacıyla eleştiri yapmak önemlidir, ancak değişim sadece eleştiriyle gerçekleşmez.

Kentimizi güzelleştirmek ve hataları düzeltmek için öncelikle sorumluluk bilincine sahip olmalıyız. Belediyeler, kamu kurumları ve yerel yönetimler elbette ki önemlidir, ancak onlarla sınırlı değiliz. Kentimizin bir parçası olarak, temizlik, bakım, düzen ve güzellik konularında da aktif rol almalıyız.

Unutmayalım ki, bir kentin güzelliği ve yaşanabilirliği sadece belediyelerin sorumluluğunda değildir. Hep birlikte, şehrimizin temsilcileri olarak, bu kentin daha iyi bir yer olması için çalışmalıyız. Eleştirinin yanı sıra çözüm önerileri sunmalı, katkı sağlamalı ve sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız.

Bu resimdeki hataların düzeltilmesi için elimizi taşın altına koymalıyız. Belki de sorun, "Biz yaptık oldu mu?" sorusunu sormak yerine, "Biz ne yapabiliriz?" sorusunu sormaktan geçiyor. Kentimizi güzelleştirmek ve yaşanabilir kılmak için her birimizin bir rolü var. Unutmayalım ki, bu kent hepimizin ve onun güzelliği de bizim elinizde.

Saygılarımla,

M.R.S.