Okul öğretmenlerinden İlknur Göktürk’ün planladığı eğitimin sunumunu İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Proje birimimi sorumlusu  Uzm. Hemşire Deniz Çiftçi gerçekleştirdi. İnteraktif olarak gerçekleştirilen  eğitim etkinliğine  Okul Müdürü Mehmet Kılıç , Okul Öğretmenleri ve öğrenciler   katılım sağladılar.

Eğitimin ilk çalışmasında ana sınıfı öğrencilerine  yabancı cisim tıkanmalarında doğru yaklaşımlar, risklerden korunma, Temel Yaşam Desteği, Yaşamsal Bulgular ve Bilinç  Farkındalığı, Sağlığın tanımı ve önemi konularında bilgilendirildiler. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin doğru kullanımı, iletişim ve kritik durumlarda yaklaşımlar anlatıldı.

Hendek İlçe Sağlık Akova İlkokulu ve Anasınıfında eğitim gerçekleştirdi.

Çocuklarda temel yaşam desteği (TYD) bilinci farkındalığı , acil durumlarda uygulanan temel ilk yardım önlemlerinin önemini anlamalarını sağlar.Bu bilincin, çocuğun yaşamsal fonksiyonları anlama, müdahalelerin önemini  kavrama , gelecekte ilkyardım konusunda bilgilenme gerekliliği duyan bireyler olarak etkin ilkyardımcı olma noktasında gelişmelerine yardımcı olur.

Çocuklara  erken yaşlarda verilen ilkyardım eğitimi, onların güvenliğini sağlama konusunda önemli bir adımdır. Bu eğitim, çocukların karşılaşabileceği acil durumlara hazır olmalarına yardımcı olacaktır.

Çocukların sağlık konusunda bilgilenmeleri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmeleri ve genel sağlıklarını korumaları açısından önemlidir. İlkyardım müdahalesi sırasında çocukların  sürece dahil edilmesi sağlıklı alışkanlıkların erken yaşlarda benimsenmesine yardımcı olabilir ve uzun vadede sağlıklı bir yaşam tarzının temelini oluşturabilir.

Hendek İlçe Sağlık Akova İlkokulu ve Anasınıfında eğitim gerçekleştirdi.

Hendek Akova İlkokulunda gerçekleşen eğitimde yaşamın önemi ve değeri, zarar vermeme ilkesi ve empatik duygularla canlılara yaklaşmaları,  kişisel gelişimlerine erken yaşlarda olumlu etki edecek örneklerle  farkındalık  geliştirilmesi  hedeflenmiştir. Sağlık bilincinin gelişmesi, küçük yaşlardan itibaren bilgi ve becerilerinin artması yaşam kalitesini ömür boyu yükseltecek uygulamaların ilk adımlarıdır.

Hendek İlçe Sağlık Akova İlkokulu ve Anasınıfında eğitim gerçekleştirdi.

Editör: Hendek Haber