Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, ağaçlandırma ve ormancılık çalışmalarını yerinde değerlendirmek amacıyla Hendek Aksu Orman İşletme Şefliği'nde incelemelerde bulundu. Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Şahin Doğan ile Hendek İşletme Müdürü Hakan Kızılaslan, bölgedeki çalışmaları yakından inceledi.

Hendek Aksu Ormanlarında incelemelerde bulundular...

Sürdürülebilir ve Ekosistem Tabanlı Ormancılık

Ziyaret sırasında, ormanların sürdürülebilir ve ekosistem tabanlı yönetim ilkeleri doğrultusunda silvikültürel yönetim ile daha verimli ve sağlıklı işletilmesi konuları ele alındı. Bu yönetim şekli sayesinde, ormanlarda doğru müdahalelerle verimlilik artırılırken, ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlanıyor. Silvikültürel uygulamalar, ormanların doğal yapısının korunmasını ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesini hedefliyor.

Ekosistem ve Ekonomiye Katkı

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, ormanların verimli kullanımı ve korunması adına yapılan çalışmaların ülke ekonomisine sağladığı katkılara dikkat çekti. Doğru yönetim uygulamaları sayesinde, orman kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanılırken, orman ürünlerinin kalitesi ve miktarı artırılıyor. Bu da hem çevresel sürdürülebilirliği sağlıyor hem de ekonomik fayda getiriyor.

Hendek Aksu Ormanlarında incelemelerde bulundular...

İncelemeler ve Gelecek Planları

Şube Müdürü Şahin Doğan ve İşletme Müdürü Hakan Kızılaslan, Hendek Aksu Orman İşletme Şefliği'nde yapılan incelemeler sırasında mevcut ormancılık uygulamalarını değerlendirerek, gelecekteki projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Yapılan incelemeler, bölgedeki ormancılık çalışmalarının daha da geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması için önemli bir adım olarak görülüyor.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’nün çalışmaları, orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması konusunda örnek teşkil ediyor. Yapılan bu incelemeler, ormanların geleceğe daha sağlıklı ve verimli bir şekilde taşınmasına katkı sağlayacak.

Editör: Hendek Haber