Sakarya Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmede "Ne Zaman Emekli Olur” , "Emekli Olur" ve "Emeklilik Şartlarını Yerine Getirmiştir”  gibi konularda yayınlanan resmi gazete kararlarıyla ilgili olarak şu duyuru yapıldı 

"Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adapazarı Sosyal Güvenlik Merkezinden bildirildiğine göre;      


"Bilindiği üzere 08.09.1999 tarihi (dahil) öncesi ilk defa sigortalı olanlardan 506 Sayılı Kanunun geçici 81. Maddesinin birinci fıkrasının B bendine tabi olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş olup söz konusu Kanun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun kapsamında olan ve emeklilik şartlarını yerine getiren sigortalılara Kurumumuza aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi ve sigortalı tarafından Aylık Ödenek Talep Belgesinin (tahsis talep başvurusu) Kurumumuza verilmesi gerekmektedir. Bu süreçte işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi için Müdürlüğümüzden işverenler tarafından veya çalışanları aracılığıyla herhangi bir yasal zorunluluğu bulunmayan "emekli olabilir” ibareli yazılar talep edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak 12.10.2018 tarihli ve 30563 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 11.10.2018 tarihli 2018/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi belirtildiği üzere; uzun süren bürokratik işlemlerin önüne geçilmesi ve daha hızlı, etkin hizmet verilmesi adına Kurumumuzca e-Devlet uygulaması üzerinden sigortalılara ”SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” , "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olurum" ve Çalışma Hayatını 'V uygulamaları ile tabii oldukları emeklilik şartları, bu şartları yerine getirecekleri tarihler ve de bu şartları yerine getirip getirmedikleri hakkında bilgiler hizmete sunulmuştur.

Bu itibarla; işverenlerce veya çalışan personellerin Müdürlüğümüze yönlendirmesi vasıtasıyla "Ne Zaman Emekli Olur” , "Emekli Olur" ve "Emeklilik Şartlarını Yerine Getirmiştir” ibareli yazıların talep edilmemesi;

Çalışanların beyanlarına istinaden, personelden e-Devlet üzerinden sunmuş olduğumuz "Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi” ile emeklilik şartlarını ve emeklilik şartlarım yerine getirdiğini gösterir "Çalışma Hayatım” ve "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olurum” portal belgesinin talep edilip bu belgelere göre işten ayrılış bildirgelerinin verilmesini,

Genel Müdürlüğümüzün 10.11.2019 tarih 15427842 sayılı yazısına istinaden bu belgeler yerine imzalı yazı istenmemesini,

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda Müdürlüğümüzce 11 Emekli Olur” , "Emeklilik Şartlarını Yerine Getirmiştir” ibareli yazılar verilmeyeceği" denilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."