Toplantıya İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenler de katılarak ortak bir Avrupa mühendislik vizyonu oluşturulması amaçlandı.

Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Avrupa Üniversiteleri İstanbul Teknik Üniversitesi EELISA yürütücüsü Doç. Dr. Emrah Acar ve Avrupa Üniversiteleri İstanbul Teknik Üniversitesi EELISA-InnoCore yürütücüsü Prof. Dr. Hür Bersam Bolat, SUBÜ ve Sakarya Üniversitesi'nin akademisyenleri ve proje birimlerinin çalışanlarıyla bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Toplantının ardından Acar ve Bolat, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etti.

Avrupa Üniversitesi Modeli'ne İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

EELISA, 2020 yılında 7 Avrupa ülkesinden 9 üniversitenin oluşturduğu bir birlik olarak hayata geçti. Amacı, yeni ve ortak bir 'Avrupa Mühendisliği' modeli oluşturmak ve güncel toplumsal sorunlara akıllı ve sürdürülebilir mühendislik çözümleri sunmak, geleceğin mühendislerine gerekli teknik ve sosyal yetkinlikleri kazandırarak Avrupa eğitim alanını dönüştürmektir. EELISA'nın hedefi, disiplinlerarası alanda nitelikli yetişmiş Avrupa mühendislerinin, çok dilli ve çok kültürlü birleşmiş bir Avrupa'da çalışmaya hazır olmalarını sağlamaktır.

EELISA InnoCore ise EELISA'nın stratejik araştırma, doktora, inovasyon ve girişimcilik planlarını içeren bir yapıdır. İnovasyon ve ortak araştırma stratejisiyle, EELISA öğrencilerine ve araştırmacılara yenilikçi projeler ve girişimcilik fırsatları sunmayı hedeflemektedir.

Bu bilgilendirme toplantısı, Avrupa Üniversitesi Modeli'nin önemine vurgu yaparak, SUBÜ ve Sakarya Üniversitesi'nin bu vizyona katkı sağlama çabalarını ortaya koymuştur.

Editör: Hendek Haber