SUBÜ Denizcilik MYO Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan denetlemeden başarıyla geçerek yetkili denizcilik eğitimi veren kurumlar arasında yerini aldı.

SUBÜ’de ilgili programdan mezun olan öğrenciler artık gemi adamı ehliyetine sahip olabilecek.

Kolaylıkla iş bulunuyor

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Denizcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, “Ülkemizde sadece 4 devlet üniversitesinde Denizcilik MYO bulunuyor. Bununla birlikte Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı ise sadece 7 devlet üniversitesinde mevcut. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkili kılınan Deniz Ulaştırma ve İşletme Programlarından mezun olan öğrenciler 3 bin groston büyüklüğe kadar gemilerde ‘Vardiya Zabiti’ olarak çalışabiliyorlar. Ülkemizdeki üniversitelerde sayılarının az olması ve mezunlarının kolaylıkla iş bulması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen kontenjanlar tamamen doluyor” diye konuştu.

Artık yetkili eğitim kurumu oldu

Uluslararası standartlarda eğitim

Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı öğrencilerinin Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Gemi Adamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’de belirlenen müfredata göre eğitim almaları gerekiyor. Böylelikle öğrenciler uluslararası standartlara göre mezun oluyor. Türkiye’de bu standardı denetleyerek ilgili eğitim kurumlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü yetkilendiriyor. Söz konusu denetimden geçmeyen hiçbir denizcilik kurumu uluslararası standartlarda eğitim verme yetkisine sahip olamıyor. Okulumuzun bu yetkiyi kazanabilmesi noktasında GMDSS Simülatörü hibesini yaparak katkı sağlayan İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Sayın Tamer Kıran’a ve laboratuvarlarımızdaki malzemeleri hibe eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Artık yetkili eğitim kurumu oldu

Editör: Hendek Haber